Parlamentul a eliminat monopolul regional al notarilor în domeniul moștenirilor

Actele care țin de eliberarea certificatului de moștenitor sau de certificatele legate de moștenire nu vor mai fi competența exclusivă a notarului de la locul deschiderii succesiunii. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în a doua lectură, de 73 de deputați.

Proiectul de lege care prevede excluderea competenței teritoriale exclusive a notarilor în materie de procedură succesorală a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Autorii menționează că, în prezent, se limitează nejustificat accesul cetățenilor la serviciile notariale de acest gen.

Respectiv, pentru deschiderea procedurii succesorale, persoanele vizate vor putea depune o cerere la oricare notar din țară. Acest lucru este posibil datorită creării Registrului electronic al dosarelor succesorale și al testamentelor, precum și faptului că notarii au acces la diferite registre electronice. De asemenea, la cererea comună a unei majorități simple a moștenitorilor, notarul va putea transmite procedura succesorală către un alt notar. „Acest lucru va încuraja un spirit competitiv și va asigura o creștere a calității serviciilor și diminuare a costurilor”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Documentul va intra în vigoare după crearea condițiilor tehnice și operarea modificărilor necesare în sistemul informațional Registrul electronic al dosarelor succesorale și testamentelor, dar nu mai târziu de șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Total
0
Shares
Total
0
Share