Alte știri

Parlamentul a inițiat controlul asupra activității Centrului Național Anticorupție

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi s-a desfășurat prima ședință comună a Comisiei securitate națională apărare și ordine publică și a Comisiei juridice, numiri și imunități privind evaluarea activității Centrului Național Anticorupție (CNA).

Ședința, care a fost una organizatorică, s-a desfășurat ca urmare a adoptării de către Parlament, la data de 9 septembrie curent, a Hotărârii privind inițierea controlului parlamentar asupra activității CNA.

Astfel, în cadrul ședinței comune, Lilian Carp a fost ales președinte al comisiei responsabile de desfășurarea controlului parlamentar.

Persoana responsabilă de corespondența Comisiei cu Centrul Național Anticorupție, pe perioada desfășurării procesului de evaluare a activității acestuia, a fost desemnat Sergiu Sîrbu, consultant al Comisiei juridice, numiri și imunități.

Membrii comisiei au examinat propunerile privind intervalul de timp al activității CNA, care va fi supus evaluării. Astfel, s-a decis că acesta va constitui perioada anilor 2016 – 2021.

Totodată, de către membrii comisiei au fost stabilite o serie de subiecte prioritare care vor fi examinate în procesul de evaluare.

Printre acestea se menționează: faptele de corupere a deputaților și acțiunile întreprinse de CNA în vederea elucidării acestor cazuri; fluctuația cadrelor în instituție; audierea și evaluarea raportului CNA pentru anul 2020; obiectivele pe care și le-a asumat fiecare dintre conducătorii CNA, în perioada de referință și gradul de realizare a acestora; evaluarea rapoartelor de monitorizare a activității CNA de către instituțiile internaționale și a recomandărilor pentru perioada 2016-2021; numărul proceselor penale investigate de colaboratorii CNA privind faptele de corupție în domeniul justiției, inclusiv cele finalizate și expediate instanțelor de judecată; activitatea subdiviziunii securitate internă a CNA, cazurile de cercetare a colaboratorilor CNA; etc.

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului, raportul cu privire la controlul parlamentar realizat urmează să fie prezentat  în termen de până la 30 de zile, în plenul Legislativului.

loading...

Comments are closed.