Parlamentul a lansat concursul pentru ocuparea unui post de membru al CSM

A fost lansat concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului. Persoanele interesate pot depune dosarele până la data de 10 noiembrie, ora 14:00.

Candidații la concurs trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiții, printre care: deținerea diplomei de licență în domeniul juridic sau alt domeniu relevant; experiență în domeniul dreptului și o activitate notorie în domeniul jurisprudenței sau în alt domeniu relevant de cel puțin zece ani; reputație profesională și integritate personală; să nu activeze, în momentul depunerii dosarului, în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești.

De asemenea, candidații nu trebuie să aibă antecedente penale, să nu aibă interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, care derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate și să nu aibă, în ultimii cinci ani, înscrieri în cazierul privind integritatea profesională cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție.

Concursul se va desfășura în trei etape: depunerea și admisibilitatea dosarelor, evaluarea integrității candidaților de către comisia specială (pre-vetting), concursul dosarelor și interviul. De menționat că persoanele care nu vor promova evaluarea comisiei speciale nu vor fi admise la următoarea etapă a concursului.

Potrivit legislației, Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri. Șase dintre ei, care nu fac parte din rândul judecătorilor, sunt numiți de Parlament, cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși.

Total
0
Shares
Total
0
Share