Parlamentul adoptă în prima lectură proiectul de modificare a Legii apelor pentru prevenirea poluării obiectivelor acvatice

Deputații au examinat, la ședința plenară de astăzi, proiectul de modificare a Legii apelor, care prevede îmbunătățirea cadrului normativ în vederea prevenirii poluării obiectivelor acvatice. Proiectul a fost adoptat, în prima lectură, cu votul a 57 de deputați.

Proiectul reglementează aspectele referitoare la modul de transmitere a segmentelor unui curs de apă (râu sau canal) aflate în intravilanul sau extravilanul unității administrativ-teritoriale, din administrarea statului în gestiunea respectivelor unități. De asemenea, documentul prevede că obiectivele de apă (lacuri, râuri etc.) care sunt proprietatea statului pot fi atribuite persoanelor fizice și juridice doar în folosință, nu și în proprietate. Atribuirea în folosință a obiectivelor acvatice se va face ca urmare a unei licitații publice transparente, iar veniturile rezultate vor fi transferate la bugetul de stat sau, după caz, la cel local.

O altă prevede a proiectului se referă la stocarea informației din Registrul construcțiilor hidrotehnice și Registrul zonelor protejate în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”, în vederea asigurării unui sistem informațional integrat și eficient.

Modificările propuse vizează și revizuirea prevederilor referitoare la folosința generală și specială a apei și la procedura de emitere a autorizației de mediu pentru folosința specială a apelor. Astfel, se propune micșorarea de la 12 ani la 6 ani și de la 25 ani la 12 ani a termenului de valabilitate a autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei. De asemenea, se propune revizuirea și completarea atribuțiilor autorităților publice responsabile de domeniul gestionării și protecției resurselor de apă, în special fiind stipulate atribuțiile Agenției de Mediu.

Proiectul vine și cu completarea listei obligațiilor utilizatorilor de apă. Printre acestea se regăsesc respectarea cerințelor de calitate a mediului pentru ape; respectarea regimului de folosință a zonelor și fâșiilor de protecție a apelor; asigurarea epurării apelor uzate înaintate de a fi deversate; compensarea daunelor cauzate mediului etc.

Actul aprobat conține și prevederi referitoare la regimul de gestionare a zonelor și fâșiilor riverane de protecție a apelor în vederea gestionării integrate a terenurilor fondului apelor, a zonelor protejate și a zonelor de protecție.

Proiectul de modificare a Legii apelor a fost elaborat de Ministerul Mediului și are ca scop armonizarea legislației naționale în domeniul gestionării și protecției resurselor de apă cu legislația Uniunii Europene.

Proiectul urmează a fi aprobat de Parlament și în lectura a doua.

Total
0
Shares
Total
0
Share