Parlamentul anunță recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței

Legislativul anunță recepționarea dosarelor candidaților pentru suplinirea a trei funcții de membru al Plenului Consiliului Concurenței.

Candidații trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiții, printre care să dețină cetățenia Republicii Moldova; să aibă studii superioare, o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în activități din domeniul economic, al concurenței sau juridic, să aibă competență profesională și o bună reputație. De asemenea, candidații nu trebuie să dețină, în ultimii cinci ani, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională în cazierul privind integritatea profesională.

Dosarele, care trebuie să conțină curriculum vitae și o scrisoare de motivare de maximum 500 de cuvinte, pot fi depuse la adresa electronică a președintelui Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, radu.marian@parlament.md, până la data de 15 noiembrie, ora 17:00.

Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial decizional compus din cinci membri, inclusiv un președinte şi doi vicepreședinți, care sunt, respectiv, președinte şi vicepreședinți ai Consiliului Concurenței. Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenței este de cinci ani.

Total
0
Shares
Total
0
Share