Parlamentul denunță încă două acorduri încheiate pe platforma CSI

Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat rapoartele pentru două avize consultative care se referă la denunțarea a două acorduri încheiate pe platforma CSI.

Astfel, va fi denunțat Acordul cu privire la principiile asigurării Forţelor Armate ale statelor membre ale Comunităţii cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activităţii de producţie a întreprinderilor de reparaţii şi lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie, semnat la Minsk la 14 februarie 1992. Potrivit Ministerului Apărării, menținerea calității de stat membru la Acordul prezentat nu este validă. Asta pentru că, în 1994, Parlamentul a adoptat o Hotărâre prin care se stipulează că țara noastră, în cadrul CSI, se orientează în mod prioritar la colaborarea economică şi exclude interacţiunea în domeniile politico-militare, pentru că sunt în contradicție cu principiile suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Totodată, va fi denunțat Acordul privind colaborarea în domeniul migrației forței de muncă și protecției sociale a lucrătorilor migranți, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994. Motivul de bază pentru denunțarea documentului este faptul că Republica Moldova nu aplică în practică documentul, iar problemele ce apar sunt soluționate prin consultări bilaterale cu statele respective. În plus, aplicarea Acordului este în contradicție cu rezervele înaintate de Republica Moldova la Strategia de dezvoltare economică a CSI (semnată la Chișinău, la 14 noiembrie 2008), potrivit căreia, țara noastră declară că va participa la implementarea Strategiei pentru perioada până în 2020, cu excepția prevederilor care stipulează obligativitatea armonizării și unificării legislației naționale precum și crearea unui spațiu informațional și umanitar unic în cadrul CSI, datorită faptului că aceste măsuri sunt contrare obligațiilor internaționale asumate de Republica Moldova.

Potrivit procedurii legislative, denunțarea acordurilor va fi propusă spre examinare în plenul Parlamentului.

Total
0
Shares

Pentru abonare la canalul nostru de pe Telegram, click aici!

Total
0
Share