Actual

Parlamentul se întrunește pentru a examina instituirea stării de urgență în R. Moldova. Ce prevede aceasta

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, aleșii poporului se întrunesc pentru a examina proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.212/2004 (art.4, 20, 22, 24, 25) privind regimul stării de urgență, de asediu și de război.

Starea de urgență în R. Moldova se va institui, potrivit proiectului, începând cu data de 17 martie și până la 15 aprilie 2020. Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

Potrivit legislației cu privire la regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, ”stare de urgență” este definită ca fiind un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora.

Conform legii, pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri:

 • evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie; instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară; dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 • introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
 • efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
 • stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamânat;
 • modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
 • interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 • chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
 • introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

În același timp, pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii:

 • emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate;
 • controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale  autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare;
 • exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
 • coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi  privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;
 • dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi apei potabile;
 • limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice;
 • stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, cazurile când este permisă demisia lucrătorilor;
 • stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.

Până astăzi, autoritățile au decis aplicarea mai multor măsuri pentru protecția populației, printre care interzicerea zborurilor, interzicerea intrării în țară a cetățenilor străini, suspendarea activității unităților de comerț, în afară de farmacii, magazine alimentare și benzinării, dar și suspendarea procesului de învățământ.

Citește și: Starea pacienților din Republica Moldova infectați cu COVID-19

loading...

Comments are closed.