Parlamentul va adopta o lege nouă privind drepturile copilului, racordată la prevederile Convenției ONU

Parlamentul va examina o nouă lege privind drepturile copilului, prevederile căreia au fost racordate la Convenția ONU din acest domeniu.

Proiectul acestei inițiative legislative a fost examinat la ședințele Comisiei protecție socială, sănătate și familie și a Comisiei drepturile omului și relații interetnice.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, întrucât prevederile actuale ale Legii cu privire la drepturile copilului, adoptată în anul 1994, reflectă vag direcțiile prioritate ale statului în domeniu, iar unele prevederi și-au pierdut actualitatea.

Respectiv, în noua lege, fiecare drept al copilului este descris pe deplin conform Convenției ONU. De asemenea, în document sunt stipulate principalele definiții din domeniu și sunt elucidate principiile de asigurare a drepturilor copilului. Totodată, textul legii a fost completat cu articole noi, care vizează dreptul copilului la libera exprimare, opinie și participare.

Proiectul de lege privind drepturile copilului va fi propus spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share