Parlamentul va ratifica un acord de colaborare economică cu Republica Portugheză

Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului ratificarea ACORDULUI între Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică, semnat la Lisabona, la 11 septembrie 2023.

Acordul are drept scop intensificarea relațiilor economice între cele două state în domeniile: industrie, infrastructură, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, transport, mediu, comerț și investiții, turism, energie, businessul mic și mijlociu. Potrivit documentului, va fi încurajată participarea la evenimente menite să promoveze și să consolideze cooperarea între cele două țări, precum și între agenții economici și organizațiile reprezentative ale acestora; schimbul de vizite ale delegațiilor comerciale, cooperarea între entitățile specializate și sectorul privat în vederea explorării unor eventuale proiecte comune în diverse domenii de cooperare economică. De asemenea, părțile vor furniza agenților economici informații cu privire la situația economică a statelor, actele normative și programele economice, precum și alte informații economice de interes reciproc.

Totodată, potrivit prevederilor Acordului, părțile au convenit asupra instituirii Comisiei mixte moldo-portugheze pentru colaborare comercial-economică. Comisia va avea responsabilitatea identificării domeniilor de cooperare de interes reciproc, va recomanda măsuri care vizează consolidarea relațiilor economice bilaterale și va contribui la eliminarea dificultăților care împiedică buna desfășurare a schimburilor comerciale bilaterale.

Acordul va fi încheiat pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire automată, pentru încă cinci ani, în cazul în care niciuna dintre părți nu va notifica despre intenția de denunțare a acordului.

Proiectul de lege va fi examinat în ședința plenară a Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share