Partidul politic „ȘOR” a fost radiat din Registrul de stat

Agenția Servicii Publice comunică că la data de 23.01.2024, în temeiul cererii depuse de lichidatorii Partidului Politic „Şor”, dizolvat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023, IDNO 1016620006611 a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Istoricul entităţii politice vizate conține următoarele date:

La data de 26.02.1999, de către Ministerul Justiţiei a fost reînregistrată Mişcarea Social Politică „RAVNOPRAVIE”, în conformitate cu prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele politice şi alte organizaţii social-politice.

La data de 03.11.2008, Ministerul Justiţiei prin decizia nr. 72, a înregistrat statutul în redacţie nouă al entităţii politice respective.

La data de 01.09.2008, Ministerul Justiţiei a emis decizia de refuz a înregistrării statutului, în redacţie nouă.

La data de 12.07.2016, prin decizia Ministerului Justiţiei nr. 334, a fost înregistrată modificarea datelor din Registrul de stat cu privire la alegerea conducătorului Mişcării Social Politice „RAVNOPRAVIE” – Ilan ŞOR.

La data de 07.11.2016, în temeiul procesului-verbal al Congresului al VII-lea al formaţiunii politice respective, Ministerul Justiţiei a înregistrat statutul în redacţie nouă, cu schimbarea denumirii din Mişcarea Social Politică „RAVNOPRAVIE” în Partidul Politic „ŞOR” şi înregistrarea simbolicii acestuia.

La data de 04.09.2017, prin decizia Ministerului Justiţiei a fost înregistrată modificarea sediului Partidului Politic „ŞOR”: mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 36, of. 326.
La data de 23.09.2021, a fost înregistrat statutul în redacţie nouă al Partidului Politic „ŞOR” şi modificarea datelor în Registrul de stat cu privire la realegerea administratorului (Preşedintelui).

La data de 13.09.2023 a fost inițiată procedura de dizolvare a Partidului Politic „ŞOR”.

La data de 23.01.2024 Partidului Politic „ŞOR”, dizolvat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023, a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Total
1
Shares
Total
0
Share