PAS a aprobat, în prima lectură, modificări la Codul electoral

PAS a aprobat, în prima lectură, modificări la Codul electoral.

Potrivit autorilor, proiectul de lege are scopul de a pune în acord cadrul normativ cu considerentele Curții Constituționale și a fost votat de 57 de deputați.

Documentul a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” și vizează prevederile care se referă la faptul că persoanele care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv sau care ocupau funcții elective din partea partidului respectiv, nu vor putea fi alese în cadrul unor scrutine electorale.

În contextul considerentelor Curții Constituționale, autorii proiectului de lege propun completarea Codului electoral pentru a stabili clar criteriile persoanelor care nu pot fi admise în calitate de concurent la alegeri. Astfel, se propune introducerea în lege a patru criterii: persoanele sunt bănuite, învinuite sau inculpate de săvârșirea unor infracțiuni care au fost menționate de către Curte ca argument în contextul declarării neconstituționalității partidului politic; au fost excluse dintr-un scrutin electoral anterior ca urmare a încălcării principiului finanțării transparente, iar acest fapt a fost reținut drept argument distinct la declararea neconstituționalității partidului politic; sunt culpabile de comiterea unor fapte ce au dus la includerea acestor persoane în listele de sancțiuni internaționale ale unor organizații internaționale sau ale unor state, acest fapt constituind o circumstanță particulară reținută de către Curte în cuprinsul hotărârii de declarare a neconstituționalității partidului. Restricția dată durează o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic.

În vederea aplicării restricției date, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura Generală de comun cu procuraturile specializate vor prezenta în adresa Comisiei Electorale Centrale informația cu privire la persoanele ce cad sub incidența criteriilor date, cu menționarea expresă a criteriului respectiv. Comisia Electorală Centrală, în baza informațiilor prezentate, va întocmi lista persoanelor ce cad sub incidența acestei noi restricții și o vor comunica organelor electorale, care vor ține cont de aceasta în procesul aplicării restricției la înregistrarea concurenților electorali.

Legea de completare a Codului electoral mai prevede și remediul judiciar efectiv – posibilitatea contestării la Curtea de Apel Chișinău a deciziilor administrative prin care se vor aplica restricțiile respective.

Proiectul de completare a Codului electoral va fi propus pentru examinare în a doua lectură în plenul Parlamentului. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Total
0
Shares
Total
0
Share