Alte știri

PAS atacă la CC și modificările legislative cu privire la medicamente

Pinterest LinkedIn Tumblr

Fracțiunea PAS a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită controlul constituționalității în raport cu modificările la Legea cu privire la medicamente, informează Telegraph.md, cu referire la comunicatul oficial al PAS.

Vicepreședintele PAS, deputatul Dan Perciun atenționează cu privire la riscurile majore asupra sănătății populației și asupra integrității sistemului farmaceutic, precum și la consecințele directe care duc la scumpirea medicamentelor și dispariția medicamentelor compensate din farmacii.

„Am contestat liberalizarea prețului la medicamentele eliberate fără prescripție medicală și reducerea dramatică a adaosului comercial la medicamentele compensate. Liberalizarea prețului va duce la scumpirea medicamentelor, iar reducerea drastică a adaosului comercial la medicamentele compensate, fără nici un fel de analiză de impact, deși sună bine, riscă să descurajeze, în special farmaciile mici, să le mai comercializeze. Oamenii vor plăti mai mult pentru medicamente gen paracetamol, iar medicamentele compensate nu vor putea fi găsite în farmaciiˮ, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

Autorul sesizării precizează că legea a fost adoptată cu încălcarea principiului legalității, separației puterilor în stat, precum și cu nesocotirea rolului constituțional al Parlamentului, al Guvernului, dar și celui al Curții Constituționale.

„Ocrotirea sănătății populației constituie un domeniu de importanță vitală și de interes public deosebit, care obligă statul să ia măsuri pentru asigurarea viabilității, modernizării și dezvoltării lui, iar răspunderea pentru garantarea dreptului cetățenilor la ocrotirea sănătății şi la asistență medicală, în ultimă instanță, revine statului.

Medicamentele reprezintă un element important în profilaxia, diagnosticul şi tratamentul diferitelor boli, iar dezvoltarea coordonată a sectorului farmaceutic, precum şi importanța socială a acestuia, este una din problemele prioritare ale ocrotirii sănătății, din care motiv cadrul normativ în domeniu reglementează întreg sistemul farmaceutic, inclusiv în partea privind elaborarea, testarea, autorizarea, fabricarea, distribuirea şi utilizarea rațională a medicamentelor, precum şi a legislației în domeniul medicamentelor şi activității farmaceuticeˮ, se arată în textul sesizării.

Dan Perciun s-a referit și la demersul Comunității academice a Facultății de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” şi al Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova prin care se exprimă profunda îngrijorare față de modificările cadrului legislativ ce reglementează activitatea farmaceutică, și care, în opinia specialiștilor în domeniu, reprezintă o subminare a sistemului farmaceutic prin discreditarea farmaciștilor și prin dorința de a scoate de sub control acest domeniu atât de specific. Mai mult, specialiștii indică că legile aprobate recent sunt în contradicție atât cu cadrul legislativ al sistemului de sănătate din Republica Moldova, cât și cu cel internațional, inclusiv din Uniunea Europeană și țările CSI.

Or, o farmacie comunitară și filiala acesteia pentru desfășurarea activității farmaceutice trebuie să corespundă cu strictețe cerințelor, serviciile să fie prestate de cadre farmaceutice, să dispună de spațiu, dotare, licență, aviz sanitar, certificat de acreditare etc. Cele enumerate nu pot fi asigurate într-o „unitate mobilă farmaceutică”, sau prin intermediul „farmaciilor virtuale” (prin internet), „magazine” și „farmacii ambulante” care vor avea, cu regret, un efect invers, în unele cazuri cu consecințe foarte grave asupra sănătății consumatorilor de medicamente.

Printre argumentele de neconstituționalitate invocate sunt și:

– falsificarea procesului-verbal al Comisiei de profil pentru lectura a II-a;

– încălcări grave de procedură în adoptarea legii: amendamentul cu modificările sesizate nu a fost avizat repetat în fond de către Guvern și de Direcția juridică a Parlamentului și nici nu a obținut avizul Centrului Național Anticorupție. Mai mult, se constată și lipsa analizei impactului de reglementare, procedură obligatorie pentru a asigura principiul previzibilității și a evalua impactului noilor reglementări asupra activității de întreprinzător, a respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale statului etc.

– încălcarea gravă a principiului liberei concurențe, prin faptul că legea contestată exceptează unitățile mobile de mai multe obligații legale.

– încălcarea art.131 alin. (6) din Constituție prin care se stipulează că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Or, modificarea plafonului adaosului comercial la medicamente compensate atrage după sine schimbarea cheltuielilor suportate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru asigurarea accesului populației la medicamente și implicit afectează bugetul public național.

În concluzie, autorul sesizării constată că prevederile contestate vor avea consecințe negative în executarea obligației statului de a asigura dreptul la sănătate al cetățenilor, garantat de Constituție și solicită Curții Constituționale declararea legii contestate drept neconstituțională.

loading...

Comments are closed.