PDCM, despre Centrul de cenzură PATRIOT: Atestăm o tentativă obraznică a Maiei Sandu și PAS

Juriștii PDCM au efectuat o analiză a proiectului de lege lansat de Președintele țării, Maia Sandu – “legea Patriot”. Dnii Iurie Mărgineanu și Fadei Nagacevschi, vicepreședinți ai PDCM, au prezentat concluziile acestei analize.

Totodată, PDCM vine cu inițiativa de a crea o Platformă comună pentru a monitoriza fluxul informațional promovat de către guvernare și multitudinea de surse media aservite Maiei Sandu și partidului PAS.

Reieșind din prevederile art. 1 – 11 a legii “Patriot” , este vizibil că se dorește crearea unei structuri hibrid cu elemente de competențe din cadrul SIS și Consiliului Suprem de Securitate.

Iar din perspectiva Capitolul III al proiectului, rezultă că va fi o structură subordonată direct Președintelui țării, cu unele elemente nesemnificative de control asupra activității Centrului din partea Parlamentului.

Prevederile proiectului de lege specifică că anume Președintele țării va avea cele mai mari împuterniciri de control (și nu numai) asupra centrului, cum ar fi: numirea directorului, numirea adjunctului, numirea reprezentanților în Colegiul Centrului, aprobarea regulamentelor de funcționare, evaluare conducerii, coordonarea activități etc.

Deci, corespunzător, se dorește implementarea unei structuri subordonate direct Președintelui, care se va ocupa atât de politica internă cât și de cea externă – fapt ce va condiționa un conflict dintre atribuțiile nemijlocite a Președintelui (prevăzute de art. 86-88 al Constituției RM) cu atribuțiile exclusive ale Parlamentului (edictate de art. 66 al Constituției RM) și ale Guvernului (stabilite de art. 96 al Constituției RM).

Prin urmare, Președintele dorește subjugarea autorităților statului în detrimentul principiului separării puterii în stat cu interesul impunerii unei comunicări strategice la nivel național, inclusiv de punere în practică a unor mecanisme de monitorizare a spațiului informațional public (după cum se precizează în nota informativă la proiect, „de comunicare între stat și cetățean, pe probleme de politică internă și externă, și de a conjuga eforturile statului și ale cetățeanului, pentru facilitarea promovării intereselor naționale și creșterea rezilienței naționale la informații ostile”).

În asemenea situații, oare vom avea sentimentul de a trăi într-un stat democratic, care respectă dreptul la informații și libera exprimare conform drepturilor și libertăților conținute în Declarația Universala a Drepturilor Omului, Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Constituția RM?!

Acest proiect de Lege – “Patriot” trebuie privit și analizat sistemic în coroborare cu alte proiecte de legi și modificări ale legislației.

Ca exemplu, recent Guvernul RM a venit cu un proiect de modificări, care vădit demonstrează că Centrul de comandă a RM se plasează către Președintele RM. În pofida separării ramurilor puterii, dorințele și tendințele de modificare a legii, partidul de guvernământ își dorește cu tot dinadinsul plasarea Președintelui Țării asupra tuturor ramurilor puterii, încălcând grosolan Constituția RM, transformând RM dintr-o formă de guvernare Parlamentară în ceea de tip Prezidențială cu regim politic dictatorial sau mai bine spus totalitar.

Guvernul RM, vine cu modificări și completări la Legea 212/2004 Privind regimul stării de urgență, de asediu și de război. Se dorește revizuirea art. 12 și 17 a legii. În viziunea Guvernului – din necesitatea concordării acestuia cu prevederile alin.3 al art.87 din Constituția RM. Aceasta deoarece motivează guvernul: “potrivit Constituției RM poate declara instituirea stării de război, și prin urmare Parlamentul nu este unica autoritate vizată de a dispune cu privire la un asemenea regim.”

PDCM lansează inițiativa privind crearea platformei opoziției pentru monitorizarea și analiza politicilor guvernării pe domeniul libertății de exprimare, combaterea propagandei și fake-newsului generat de Președinte și PAS cu utilizarea resurselor administrative ale statului.

Atestăm o tentativă obraznică a Președintelui și partidului de guvernare de a impune control politic deschis asupra libertății de exprimare prin crearea centrului Patriot, altfel numit Ministerul adevărului.

De fapt acest centru este un instrument dictatorial, diabolic de cenzură, de limitare a libertății de exprimare și de urmărire politică și juridică a celor ce au opinie critică, opusă partidului PAS și Maiei Sandu.

Acest centru coordonat de Maia Sandu va dicta CA-ului, mass-media, SIS-ului, MAI-ului ș.a. acțiunile de întreprins pentru a limita libertatea de exprimare și a sancționa pe cei cu opinii diferite.

Acest Centru politic are drept scop concentrarea abuzivă puterilor instituțiilor statului pe domeniul libertății de exprimare în mâini politice.

Tot prin intermediul acestui centru se vor face tentative pentru a bloca unele resurse Informaționale ce deranjează PAS de pe rețelele de socializare.

În același timp Centrul va fi utilizat drept instrument de discreditate a opiniilor critice.

Odată ce guvernarea a decis să intervină într-un asemenea hal pe domeniul libertății de exprimare,

Conștientizând că pentru a combate acest abuz trebuie utilizate instrumente similare sau în oglindă,

Lansăm inițiativa privind crearea platformei opoziției pentru monitorizarea și analiza politicilor guvernării pe domeniul libertății de exprimare, combaterea propagandei și fake-newsului generat de Președinte și PAS cu utilizarea resurselor administrative ale statului.

Această platformă va avea și scopul de a monitoriza și analiza calitativ și cantitativ principalele buletine de știri de la postul public de TV, principalele posturi TV.

În cazul depistării abaterilor de la normele legale vor fi sesizare organele competente și CoE, în special cu privire la TRM.

Platforma va analiza calitatea informațiilor diseminate de resursele guvernamentale de bază și prezența elementelor de fake-news; propagandă.

Platforma va veni cu concluzii, recomandări, sesizări atât către publicul larg, cât și către organele competente ale țării, către CoE și partenerii de dezvoltare.

Platforma va fi un instrument util pentru a consolida eforturile opoziției și a lupta eficient cu abuzurile PAS pe domeniul libertății de exprimare și a nu admite ca propaganda PAS să se transforme în politică de stat.

La final, invităm opoziția responsabilă, cetățenii să adere la această platformă pentru consolidarea eforturilor în vederea protejării dreptului la libertatea de exprimare.

De această consolidare este nevoie cu atât mai mult cu cât în față sunt alegerile locale generale și guvernarea este tentată să se dedea unor abuzuri fără precedent pentru dispersarea opoziției, pentru înlăturarea prin intermediul instrumentelor represive a celor ce atentează la puterea acestui partid dictatorial și disperat, ce vrea cu orice preț să rămână la guvernare.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share