Pe la spatele Maiei Sandu, judecătorul Dorel Musteață vrea să-și prelungească mandatul de membru și președinte al CSM

 

Prin Legea nr.103/2021, guvernarea a modificat Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească și Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, introducând noi reguli pentru desfășurarea Adunării generale a judecătorilor, precum și a fost stabilită o nouă formulă a componenței CSM. Ulterior, prin Legea nr.246/2022, actuala guvernare a intervenit în mod repetat asupra legilor justiției, umblându-se și de această dată la structura CSM, iar la situația de astăzi avem următoarea componență: 12 membri, dintre care 6 din rândul corpului judecătoresc, iar ceilalți ”sunt selectați în mod deschis și transparent de către Comisia juridică, numiri și imunități, în baza unui concurs public, și sunt numiți prin hotărârea Parlamentului cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși”.

Conform art.3 alin.(4) din Legea nr.947/1996, șase membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: patru – din cadrul judecătoriilor, unul – din cadrul curților de apel și unul – din cadrul Curții Supreme de Justiție. Ceilalți candidați se consideră membri supleanți, care suplinesc funcțiile vacante de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor corespunzător nivelului instanțelor judecătorești pentru care au fost aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Potrivit art.13 din aceeași Lege menționată supra, în caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b)–e), mandatul va fi continuat de către membrul supleant ales în condiţiile art. 3 alin. (4). În caz de vacanţă a funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari, vacanța se completează urmând aceeași procedură ca şi în cazul numirii.

Ce ține de activitate, Consiliul Superior al Magistraturii ca organ colegial îşi exercită atribuţiile în plen. Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din membrii care sunt în exercițiul funcției.

După efectuarea acestor modificări, dat fiind faptul că CSM este un organ colegial, iar membrii nu pot să-și înceapă mandatul în mod separat, reprezentanții puterii și Dorel Musteață, numit de către PAS în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, susțin că noua componență a Consiliului o să-și poată începe activitatea tocmai după ce toți candidații vor trece prin filtrul Comisiei pre-vetting și vor avea actele în regulă. Respectiv, până la completarea noului CSM în proporție de 100%, va fi menținută actuala componență, însă cu puteri reduse. Logica acestora este susținută prin art.13 și 15 din Legea CSM, precum și prin anumite declarații pe care le face deputata Olesea Stamate (PAS).

În aceste condiții, pentru a perpetua mandatul bolnav al actualului CSM și propria putere în sistem, Dorel Musteață și-ar dori să-i pice pe unii candidații de la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Chișinău, iar primele ținte sunt BOSTAN Angela și COTRUȚĂ Iurie.

Unele surse mi-au spus că totul este aproape aranjat, iar Musteață este ajutat de către Tatiana Răducanu, membru al Comisiei pre-vetting, aceasta fiind mătușa lui Alexandru Machedon, unul dintre finanțatorii PAS-lui. La acest capitol o să amintesc și despre faptul că Dorel Muteață a devenit ”om bun”, iar PAS-ul a decis să-l promoveze la CSJ în pofida tuturor criticilor și păcatelor evidente.

Astfel, pe la spatele președintelui Maia Sandu, abuzând de încrederea și suportul celor din PAS, dar nu fără implicarea Olesei Stamate, Dorel Musteață uneltește răsturnarea rezultatelor Comisiei pre-vetting, iar pe această cale să-și păstreze mandatul de membru și președinte interimar al CSM pentru o perioadă suplimentară de cel puțin +1 an de zile.

În aceste condiții, dacă vrea o justiție corectă și un alt CSM, Maia
Sandu ar trebui să intervină personal și să le pună mai multe întrebări Olesei Stamate și mătușii lui Machedon, iar Dorel Musteață trebuie să fie îndepărtat de la butoanele justiției. În caz contrar, așa cum vorbesc și mai mulți justițiabili, situația nu se va schimba, iar toată munca Comisiei pre-vetting va fi în zadar.

Maia Sandu, e timpul să ieșiți de sub izolarea consilierilor și să vă apucați de administrat treburile din țară. Da, știu că sunteți preocupată cu deplasările peste hotare, vă mai duceți la Trușeni ca să vizitați ceva pe strada Salcâmilor, dar acestea nu sunt scuze. Ne-ați promis o justiție corectă, dar ni l-ați dat pe Dorel Musteață.

Autor: C.G.

Total
0
Shares
Total
0
Share