Penalități pentru responsabilii din opt gimnazii unde au fost admise scurgeri ale testelor de examene

Comisia Națională de Examene a constatat că persoanele implicate în desfășurarea examenelor de absolvire în opt gimnazii din țară au comis abateri grave în procesul de organizare și desfășurare a probelor. Decizia comisiei vine după ce în mediul online au fost publicate poze cu testele de examen din cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului din sesiunea iunie 2024 și rezolvarea acestora. Imaginile au apărut în timp real, concomitent cu desfășurarea probei de examen, fapt care contravine legislației în vigoare.

Membrii CNE au fost informați că mecanismele de securizare a testelor de examen permit identificarea instituțiilor de învățământ de unde au avut loc scurgerile de informații. De asemenea, toate materialele au fost transmise către Inspectoratul General de Poliție pentru examinarea și investigarea cazurilor de derogare de la rigorile de desfășurare a examenelor.

Urmare a examinării materialelor prezentate, CNE a decis:

I. A solicita Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului Căușeni, Criuleni, Edineț, Glodeni, Florești realizarea, în mod prioritar, a anchetei de serviciu, în cadrul căreia să fie examinate toate circumstanțele încălcărilor constatate.

II. A constata încălcarea gravă comisă de către persoanele implicate în desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în instituțiile de învățământ, după cum urmează:
– Căușeni, Cîrnățenii Noi, Gimnaziul Cîrnățenii Noi;
– Criuleni, Jevreni, Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Eminescu”;
– Edineț, Cupcini, Instituția Publică Gimnaziul „Mihail Sadoveanu”;
– Glodeni, Hîjdieni, Instituția Publică Gimnaziul Hîjdieni;
– Florești, Trifănești, Gimnaziul „Mircea Snegur”, filială a Liceului Teoretic „Ion Creangă”;
– Florești, Prajila, Instituția Publică Gimnaziul Prajila;
– Florești, Ștefănești, Instituția Publică Gimnaziul Ștefănești;
– Florești, Putinești, Instituția Publică Gimnaziul Putinești.

III. A solicita Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului Căușeni, Criuleni, Edineț, Glodeni, Florești ca rezultatele anchetei de serviciu și o copie a deciziilor să fie prezentate, în termen restrâns, în formă scrisă, Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

Reamintim, că potrivit Regulamentului cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, persoanele implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului care nu respectă prevederile Regulamentului prin acțiuni precum: furnizarea soluţiilor subiectelor, înlocuiri sau falsificări de teste, modificări de note, admiterea copierii sau a altor modalităţi de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului sau manifestă neglijenţă în exercitarea atribuţiilor prin tolerarea acţiunilor sau intenţiilor de încălcare a prevederilor Regulamentului sunt sancţionate, conform Codului Muncii.

Totodată, în conformitate cu prevederilor Codului contravențional (art. 3304) publicarea subiectelor pentru examenele de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi/sau a soluţiilor la acestea până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale (în cazul persoanelor fizice), cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale (în cazul persoanelor juridice), cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale (în cazul persoanei cu funcţie de răspundere) cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an.

De asemenea în cadrul ședinței au fost prezentate date de la reevaluarea testelor de examen din cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Comisia Republicană de Reevaluare la disciplina matematica a constatat diferențe mari dintre punctajele acordate de la -5 puncte până la -12 puncte în unele teste din anumite instituții de învățământ. Comisia Națională de Examene a solicitat reevaluarea integrală a testelor din 13 instituții de învățământ din raioanele Cahul, Dubăsari, Rezina pentru care s-au constatat diferențe exagerate. Și în acest caz Comisia Națională de Examene va solicita realizarea unei anchete de serviciu în cadrul căreia să fie examinate toate circumstanțele încălcărilor constatate.

Total
0
Shares
Total
0
Share