Persoanele care trebuie să achite individual asigurarea medicală. Care sunt tarifele pentru anul 2024

Fiecare cetățean al Republicii Moldova este obligat să fie asigurat medical. Statutul de persoană asigurată este singura modalitate prin care puteți beneficia gratuit de servicii ale centrelor de sănătate, ale centrelor de diagnostic, de reabilitare, de îngrijiri, de servicii ale spitalelor sau ale altor instituții medicale care sunt finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru ca să vă protejeze sănătatea, se arată în comunicatul instituției.

Asigurarea obligatorie este achitată însă în mod distinct de diferite categorii de persoane. Persoanele angajate achită procentual – adică le este reținută automat o cotă de 9 la sută din salariu și alte recompense. Alte categorii de persoane, cum ar fi – copiii, pensionarii, persoanele cu dizabilități etc., sunt asigurate de stat, dar sunt și excepții.

Mai jos CNAM enumeră categoriile de persoane care trebuie să achite prima în sumă fixă în mod individual.

Așadar, prima de asigurare medicală este achitată în sumă fixă, individual, de persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se înscriu în următoarele categorii:

Proprietarii de teren cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și a loturilor pentru legumicultură. Aceștia trebuie să achite individual asigurarea, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract. Pentru aceste categorii, prima în sumă fixă constituie 1 014 lei dacă este achitată până pe data de 31 martie 2024.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita 1622 de lei.

Persoanele fizice care iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă, pe bază de contract, cu excepția grădinilor și a loturilor pentru legumicultură vor achita 2028 de lei.

Fondatorii de întreprindere individuală sunt obligați să achite prima în sumă de 2028 de lei.

Titularii de patentă de întreprinzător vor achita și ei 2028 de lei.

Persoanele fizice neangajate care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură – 2028 de lei.

Persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal – 2028 de lei.

Alți cetățeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajați și nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate și nu sunt asigurate de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova pentru cel puțin 183 de zile pe an (2028 de lei).

Străinii cărora li s-a acordat dreptul de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activități umanitare sau religioase și care nu sunt angajați, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel (2028 de lei).

Sunt obligați să achite asigurarea medicală în sumă fixă până la 31 martie și: mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege. În cazul acestor categorii, prețul este de 4056 de lei, în primele trei luni ale anului.

Persoanele neangajate care exercită independent profesia de medic de familie vor achita 4056 de lei.

Atenție! Dacă persoanele din categoriile menționate mai sus totodată fac parte din categoriile asigurate de Guvern, ei trebuie să achite în mod individual asigurarea medicală, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități care sunt proprietari de teren agricol sau dețin patentă.

În cazul în care persoana nu achită asigurarea medicală până pe data de 31 martie 2024, atunci aceasta va fi obligată să plătească valoarea integrală – 12 636 de lei, plus penalitate pentru fiecare zi de întârziere.

Total
0
Shares
Total
0
Share