Persoanele cu pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19 pot beneficia de reabilitare medicală

Persoanele care au pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, beneficiază peste rând de bilet de tratament sanatorial, indiferent dacă anterior au beneficiat de acesta în modul stabilit.

Așadar, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.190/2010 și Hotărârea Guvernului nr.290/2010, biletele de tratament sanatorial pot fi primite în baza trimiterii-extras (Formular nr.027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr.003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e).

Persoanele îndreptăţite prin Legea nr.190/2003, pot să se adreseze pentru primirea biletului la CNAS (pentru beneficiarii de pensii din rândurile militarilor a căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat), sau la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu.

Persoanele asigurate se pot adresa la locul de muncă de bază.

Persoana care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului de tratament, în temeiul mai multor acte normative sau care se raportează la două sau mai multe categorii de beneficiari, are dreptul la un bilet, la alegere, în baza unui singur temei. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de confirmare că în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri.

Total
0
Shares
Total
0
Share