Alte știri

Peste 100 000 de declarații pe venit au fost depuse pentru anul fiscal 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr
Pentru perioada fiscală 2020, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat au recepționat 102 140 declarații cu privire la impozitul pe venit, depuse de către persoanele care desfășoară activitate economică, cu 2 940 declarații mai mult față de anul 2019, și 176 092 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de contribuabili – persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, cu 13 398 declarații mai mult (sau cu 8,2%) comparativ cu anul 2019. Datele au fost prezentate astăzi, 28 mai 2021, în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit datelor prezentate, de către agenții economici, pentru perioada anului 2020, s-au înregistrat total venituri în sumă de 397,5 miliarde lei și total cheltuieli în sumă de 371,8 miliarde lei. Comparativ cu anul 2019 veniturile sunt în diminuare cu 35,8 miliarde lei, iar cheltuielile au scăzut cu 28,8 miliarde lei. Impozitul pe venit declarat de către agenții economici, pentru perioada 2020, a constituit 3,76 miliarde lei, fiind în scădere cu 0,5 miliarde lei față de perioada anului 2019.

Conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit, principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat au fost: comerțul, industria prelucrătoare, construcţiile, activităţile financiare şi de asigurări, dar și domeniul de tehnologii informaționale și comunicații.

În ceea ce privește contribuabilii persoane fizice – cetățeni, suma veniturilor obținute conform informațiilor prezentate de către plătitorii de venituri, pentru anul 2020 a constituit 71,59 mlrd. lei, venit obținut de către 1,18 mln. persoane, iar impozitul pe venit reținut la sursa de plată și declarat a constituit 5,00 mlrd. lei.

În totalitatea veniturilor obținute de către persoanele fizice cetățeni, predomină veniturile sub formă de plăți salariale (78,16 %), urmate de veniturile obținute din dividende (10,18 %) și veniturile obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare și mobiliare, cu excepția terenurilor agricole (3,04 %).

Pentru perioada fiscală 2020, au fost identificate 2 962 persoane cu venituri de peste 1 milion lei fiecare (față de 2 515 persoane fizice pentru perioada 2019), venitul total obținut de aceste persoane este de 9 694,4 mln. lei, și impozit reținut în sumă de 611,1 mln. lei. (față de 9 028,99 mln. Lei venituri, și impozit reținut în sumă de 586,11 mln. lei pentru perioada 2019).

Cea mai mare sumă a venitului declarat de către o persoană fizică în anul 2020 în baza Declarației a fost de 339,67 mln. lei. Cea mai tînără persoană din această categorie are 18 ani, cea mai vîrstnică –  97 ani.

La capitolul desemnare procentuală menționăm că, pentru anul 2020 aceasta a fost efectuată de 36 592 persoane (cu 8 086 de persoane mai mult comparativ cu anul 2019), suma solicitată pentru desemnare a constituit 9,45 mln.lei (cu 3,08 mln.lei mai mult comparativ cu anul 2019).

Ponderea declarațiilor prezentate utilizând serviciile electronice din totalul declarațiilor prezentate pentru perioada fiscală 2020 constituie 56,3 % în cazul agenților economici, și 87,6% – persoane fizice – cetățeni. Astfel, se constată faptul că, metodele automatizate de raportare electronică se bucură de o tot mai largă utilizare în rândul contribuabililor.
loading...

Comments are closed.