Economic

PIB-ul Moldovei a crescut cu 2,5 %

Pinterest LinkedIn Tumblr

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 34 251 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 2,5% față de trimestrul II 2016. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,8% față de același trimestru din 2016 și cu 0,7% față de trimestrul I 2017.

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul II 2017.

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,0%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 4,7%;
Construcțiile (+0,2%) cu o pondere de 4,7% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,5%;

Informațiile și comunicațiile; activități financiare și asigurări; tranzacții imobiliare; activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cu câte +0,1%), cu contribuții la formarea PIB de 5,5%, 5,6%, 5,2% și 3,5%, respectiv și creștere a VAB cu 1,7%; 1,1%, 1,8% și 3,1%, corespunzător.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut următoarele activități economice:

Agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,5%) cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 6,9%;
Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,1%) cu o pondere de 14,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 0,4%.
În perioada de referință volumul impozitelor pe produse a depășit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 6,0%, contribuind la creșterea și la formarea PIB cu 1,0% și cu 17,4%, respectiv.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat:

Consumului final al gospodăriilor populației (+3,4%), cu o pondere de 88,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,8%;

Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o contribuție la formarea PIB de 21,0% și o creștere a volumului cu 0,5%;

Formării brute de capital fix (+1,4%), cu o pondere de 21,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 6,3%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-5,1%), consecință a creșterii cu 7,3% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 11,1%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2017) practic nu s-a modificat față de varianta publicată la 15 iunie 2017.

Astfel:

Rezultatele trimestrului I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 au fost revizuite de la 102,8% la 102,9%;
Rezultatele trimestrului I 2017 față de trimestrul IV 2016 au fost revizuite de la 99,3% la 99,4%.
În semestrul I 2017 PIB a constituit în valoare nominală 63 921 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de semestrul I 2016.

loading...

Write A Comment