Plățile imediate în euro vor fi disponibile pe deplin consumatorilor și companiilor din UE și din țările SEE

Noile reguli vor îmbunătăți autonomia strategică a sectorului economic și financiar european, deoarece vor ajuta la reducerea dependenței excesive de instituțiile și infrastructurile financiare din țări terțe. Îmbunătățirea posibilităților de mobilizare a fluxurilor de numerar va aduce beneficii cetățenilor și companiilor și va permite servicii inovatoare cu valoare adăugată.

Regulamentul privind plățile instant va permite oamenilor să transfere bani în zece secunde în orice moment al zilei, inclusiv în afara orelor de program, nu numai în cadrul aceleiași țări, ci și către un alt stat membru al UE. Regulamentul ia în considerare particularitățile entităților din afara zonei euro.

Furnizorii de servicii de plată, cum ar fi băncile, care oferă transferuri standard de credit în euro, vor fi obligați să ofere serviciul de trimitere și primire a plăților instant în euro. Taxele care se aplică (dacă există) nu trebuie să fie mai mari decât taxele care se aplică pentru transferurile standard de credit.

Noile reguli vor intra în vigoare după o perioadă de tranziție care va fi mai rapidă în zona euro și mai lungă în afara zonei euro, care are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta.

Regulamentul acordă acces instituțiilor de plată și de monedă electronică (PIEM) la sistemele de plată, prin modificarea Directivei privind finalitatea decontării (SFD). Prin urmare, aceste entități vor intra sub incidența obligației de a oferi serviciul de trimitere și primire a transferurilor instant de credit, după o perioadă de tranziție. Regulamentul include garanții adecvate pentru a se asigura că accesul PIEM la sistemele de plată nu aduce riscuri suplimentare sistemului.

În conformitate cu noile reguli, furnizorii de plăți instant vor trebui să verifice dacă IBAN-ul și numele beneficiarului coincid pentru a avertiza plătitorul cu privire la posibile erori sau fraude înainte de efectuarea unei tranzacții. Această cerință se va aplica și transferurilor obișnuite.

Regulamentul include o clauză de revizuire cu o cerință ca Comisia să prezinte un raport care conține o evaluare a evoluției costurilor creditului.

Această inițiativă vine în contextul finalizării uniunii piețelor de capital. Uniunea piețelor de capital este inițiativa UE de a crea o piață unică reală pentru capital în întreaga UE. Scopul său este de a pune în mișcare investițiile și economiile în toate statele membre, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al investitorilor.

La 26 octombrie 2022, Comisia a prezentat o propunere privind plățile instant care modifică și modernizează regulamentul privind zona unică de plăți în euro (SEPA) din 2012 privind transferurile standard de credit în euro, adăugând la acesta dispoziții specifice pentru transferurile instant de credit în euro.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share