Poliția de Frontieră a încheiat un proiect strategic

Poliția de Frontieră a încheiat cu succes proiectul strategic “Îmbunătățirea capacităților instituționale ale IGPF prin consolidarea securității documentelor de identitate și de călătorie pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane”.

Ședința de închidere a avut loc astăzi, 13 februarie 2024, în prezența conducerii Poliției de Frontieră, reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, dar și conducerii Serviciului Pazei Frontierei de Stat al Republicii Lituania, delegației UE în Republica Moldova și reprezentanților ICMPD.

Ședința a oferit o platformă pentru prezentarea progreselor înregistrate pe parcursul proiectului, incluzând instruiri specializate, vizite de studiu și schimb de bune practici, alături de dotarea cu echipamente de expertiză. Un punct de reper în implementarea proiectului a fost elaborarea și distribuirea Ghidului privind examinarea documentelor, destinat specialiștilor din cadrul Poliției de Frontieră.

Aceste activități au contribuit semnificativ la dezvoltarea capacităților operaționale și la consolidarea colaborării moldo-lituaniene pe dimensiunea de control și expertiză a documentelor.

Un moment aparte al ședinței a fost dedicat prezentării Laboratorului Criminalistic mobil care reprezintă un pilon esențial în consolidarea capacităților de expertiză a documentelor, având un impact asupra activității de control la frontiera de stat și securității transfrontaliere.

Proiectul, implementat în perioada anilor 2021 – 2024, a avut ca implementator Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Ministerului de Interne al Republicii Lituania, cu un buget total de aproximativ 400 mii de euro. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea capacităților Poliției de Frontieră în prevenirea și contracararea infracțiunilor transfrontaliere legate de utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie. Acest obiectiv a fost atins prin instruirea personalului, capabil să identifice și să raporteze falsurile, beneficiind de tehnologii avansate în domeniu.

Total
0
Shares
Total
0
Share