Social

Poliția de Frontieră a reluat procesul de eliberare a permiselor de acces în zona de frontieră și a autorizațiilor pentru toate tipurile de activitate

Pinterest LinkedIn Tumblr

Poliția de Frontieră a reluat procesul de eliberare a permiselor de acces în zona de frontieră și a autorizațiilor pentru toate tipurile de activitate, transmite Telegraph.md

De asemenea, de astăzi, 16 iunie, se permite pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova.

Pentru obținerea permisului de acces în zona de frontieră este necesar de prezentat următoarele:
1) cererea pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, conform anexei nr. 4 al HG nr.297 din 11.05.2017 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a RM;
2) copia de pe actul de identitate, iar la necesitate – și copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră;
3) declarația pe propria răspundere privind lipsa de antecedente penale și încălcări anterioare ale legislației cu privire la frontiera de stat, precum și privind respectarea legislației în vigoare în timpul aflării în zona de frontieră.

Cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și, respectiv, sunt posesoare de buletine de identitate. Accesul în zona de frontieră a copiilor minori se permite doar cu însoțitor legal, cu prezentarea adeverinței de naștere a copilului (copiei autentificate la notar).

Permisul nu este necesar pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localitățile ale căror hotare se află în acea zonă, dar ele sunt obligate să dețină asupra lor și să prezinte la cererea polițistului de frontieră acte de identitate care confirmă lipsa necesității de deținere a permisului.

Toate persoanele care merg în zona de frontieră sunt obligate să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră despre desfășurarea activităților în zona de frontieră, despre datele de identitate ale persoanelor, locul, perioada și scopul aflării, precum și datele despre mijlocul de transport terestru sau plutitor.

Termenul de examinare a cererii este de 10 zile lucrătoare.
Toate activitățile de agrement în zona de frontieră se admit numai în perioada luminoasă a zilei.

Cererea însoțită de actele menționate supra, poate fi depusă la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (str. Petricani 19), sau la subdiviziunile Poliției de Frontieră cu respectarea măsurilor de protecție individuală (purtarea obligatorie a măștilor de protecție și mănușilor, respectarea distanței sociale).

Citește și: VIDEO // Poliția de Frontieră a lansat un spot video în care explică ce trebuie să facă cetățenii la intrarea în RM

loading...

Comments are closed.