Alte știri

Polițiștii moldoveni își vor perfecționa abilitățile profesionale privind aplicarea legii și abordarea infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, 15 februarie, proiectul regional finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Consiliului Europei, “Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic”, a lansat primul ciclu de instruiri pentru pregătirea formatorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Instruirea formatorilor în rândul angajaților Inspectoratului General al Poliției este prima inițiativă de acest tip și  se va desfășura pe parcursul a două luni.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai Consiliul Europei, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Comisiei Europene împotriva Rasismului și a Intoleranței, Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, care au subliniat importanța asistenței oferite de proiectul Consiliului Europei pentru promovarea egalității și non-discriminării în Republica Moldova.

 William Massolin, șeful Biroului de la Chișinău al Consiliului Europei, a menționat că „domeniul anti-discriminare este o prioritate cheie pentru Consiliul Europei, care va susține în continuare prin intermediul proiectului, autoritățile publice în aplicarea principiilor non-discriminare în practica zilnică. În această privință, lucrul ofițerilor de Poliție este extrem de important, așa cum aceștia au mandat atât pentru asigurarea ordinii publice, cât și pentru apărarea victimelor. Programul trainingului este adaptat la necesitățile participanților și răspunde recomandărilor făcute în 2018 pentru Republica Moldova de către Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței a Consiliului Europei, în partea ce ține de formare pentru aplicarea legislației anti-discriminare, discursuri instigatoare la ură și crime motivate de prejudecată”.

Iar Magdalena Mueller-Uri, șefa Secției Operațiuni din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a accentuat: “Polițistele și polițiștii din Moldova sunt deseori primii respondenți la cazurile crimelor motivate de prejudecată, a discursurilor instigatoare la ură și discriminare. UE recunoaște rolul lor important și responsabilitățile și oferă suport pentru activități relevante de formare în acest sector. Această formare de formatori în cadrul Parteneriatului UE-CoE pentru Buna Guvernare, pavează calea pentru formarea sustenabilă a forțelor de poliție, pe egalitate și nediscriminare”.

La rândul său, Marin Maxian, șeful -adjunct al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, a salutat susținerea Consiliului Europei prin intermediul proiectului, în eforturile de dezvoltare a capacităților instituționale pentru identificarea și abordarea infracțiunilor motivate de ură și prejudecată în Republica Moldova. D-lui a menționat că pregătirea unitară a angajaților din sfera de aplicare a legislației nediscriminare, tatonează terenul pentru un sistem de evidență unică a infracțiunilor de ură, pentru intervenția proactivă în abordarea și descurajarea cazurilor de discriminare, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici Europene în acest domeniu.

Astfel, 16 polițiști din Republica Moldova își vor aprofunda cunoștințele privind   aplicarea în practică a conceptelor legate de drepturile omului și egalitate, care  îi vor ajuta să practice o abordare respectuoasă față de diferitele grupuri sociale cu care intră în contact. După această instruire,participanții vor desfășura instruiri la nivel local pentru alți polițiști.

Participanții desemnați  și-au exprimat entuziasmul de a participa pentru prima dată la un astfel de curs de formare a formatorilor, pentru a prelua cunoștințe și experiență practică în lucrul asupra cazurilor de discriminare și de a transmite abilitățile dobândite la curs colegilor care vor fi subiecți ai formărilor în continuare, în special la nivel local.

În cadrul evenimentului de lansare a fost prezentată, de asemenea, analiza pe tematica rolului instituțiilor care aplică legea în Republica Moldova în combaterea discriminării și a infracțiunilor motivate de prejudecată. Această analiză a fost elaborată de consultanții proiectului și va servi drept bază și concept pentru instruiri.

loading...

Comments are closed.