Alte știri

Potrivit legii, mandatul de judecător constituțional al Domnică Manole urmează a fi ridicat

Pinterest LinkedIn Tumblr

Potrivit articolului 19 alin.(1) lit.e) din Legea Nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională, mandatul de judecător constituțional al Domnicăi Manole urmează a fi ridicat, după ce deputatul socialist Grigore Novac a sesizat ANI despre faptul că judecătorul a participat la examinarea constituționalității hotărârii parlamentare din 23 aprilie 2021 și la adoptarea soluției în cazul dat, fiind vizată în mod direct.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Articolul în cauză stabilește că mandatul judecătorului Curții Constituționale încetează prin ridicarea imunității judecătorului în caz de stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.

Conform art.12 din Legea Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică. În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese. Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese şi despre modul în care acesta influențează sau poate influenta îndeplinirea imparțială şi obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii. Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor, mai stabilește legea menționată supra.

Printr-un comunicat de presă, Curtea Constituțională a transmis, precum că ANI nu este abilitată să examineze conflictul de interese al judecătorilor constituționali, mai cu seamă dacă hotărârea sau decizia au fost deja adoptate și sunt în vigoare. Totuși, Curtea nu menționează că judecătorii constituționali sunt subiecți ai Legii privind declararea averii și a intereselor personale, respectiv și au declarării conflictelor de interese. Mai mult, chiar Legea cu privire la Curtea Constituţională stabilește că ANI poate întocmi acte în privința judecătorilor CC.

Prin comunicatul său, CC mai insistă pe faptul, precum că ANI nu se poate expune asupra legalității hotărârilor și deciziilor constituționale, deși ANI nici nu examinează acest aspect, controlul fiind limitat doar la examinarea conflictului admis de către Domnica Manole în momentul când a examinat ridicarea propriului mandat de judecător.

În context, dat fiind faptul că Domnica Manole a participat la examinarea și adoptarea deciziei în privința hotărârii parlamentare prin care i-a fost ridicat mandatul de judecător constituțional, aceasta urmează a fi sancționată și destituită din funcția pe care o deține, adică din cea de judecător constituțional.

Autor: Corneliu Gandrabur, jurist

loading...

Comments are closed.