Potrivit Constituției, Parlamentul de noua legislatură se va întruni în şedinţa de constituire în cel mult 30 de zile de la alegeri

În conformitate cu Articolul 63 din CONSTITUȚIE, Legislativul nou-ales se va întruni în şedinţa de constituire, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova, în cel mult 30 de zile de la alegeri. Din data şedinţei de constituire, Parlamentul se va considera legal constituit.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, ședinţa de constituire a Parlamentului nou-ales este prezidată de cel mai în vârstă deputat.

Preşedintele şedinţei oferă cuvânt Preşedintelui Curţii Constituţionale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi.

În termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului se constituie fracţiunile parlamentare. Acestea funcţionează în baza regulamentului propriu. Fracţiunile parlamentare sunt alcătuite din cel puţin 5 deputaţi aleşi.

După constituirea legală a Parlamentului se alege Preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi se formează Biroul permanent al Parlamentului. Pentru efectuarea alegerii Preşedintelui Parlamentului, Legislativul, la propunerea fracţiunilor parlamentare, instituie o comisie. Preşedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret.

Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

Biroul permanent al Parlamentului este organul de lucru al acestuia şi se formează, ţinându-se seama de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament. Din el fac parte, din oficiu, Preşedintele Parlamentului şi vicepreşedinţii.

Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii, membrii şi membrii supleanţi ai comisiilor permanente se aleg de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Componenţa nominală a comisiilor permanente se stabileşte ţinându-se cont de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament.

Structura, organizarea şi funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin REGULAMENTUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA.

Pe 11 iulie 2021, în Republica Moldova au avut loc alegeri anticipate în Parlamentul țării.   Potrivit articolului 122 din CODUL ELECTORAL, în termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională urmează să confirme sau infirme legalitatea alegerilor.

Amintim că Parlamentul de Legislatura a X-a a fost ales la 24 februarie 2019, ședința de constituire a avut loc pe 21 martie 2019, iar Președintele și vicepreședinții Parlamentului au fost aleși pe 8 iunie 2019, în aceeași zi fiind investit prim-ministrul și membrii Guvernului.

Total
0
Shares
Total
0
Share