Actualitate

Poziția companiei juridice JustConsult în raport cu perchezițiile CNA

Pinterest LinkedIn Tumblr

În legătură cu perchezițiile din 09 aprilie 2021, efectuate de către Centrul Național Anticorupție la sediul “JustConsult” SRL, compania vine cu următoarele precizări.

La data de 01 aprilie 2021, procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție Alexandru Machidon a emis ordonanța prin care a dispus efectuarea percheziției, iar la data de 02 aprilie 2021 judecătorul Elisaveta Buzu din cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana a emis mandat judecătoresc prin care a autorizat efectuarea perchezițiilor.

Pentru a face claritate asupra subiectului vizat, perchezițiile au fost efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2018978061, pornită cu trei ani în urmă, la 13.02.2018, în baza art. 324 “Corupere pasivă” și art. 326 „Traficul de influență” din Codul Penal.

Astfel, la data de 21.04.2018, Centrul Național Anticorupție a efectuat pentru prima dată perchiziții la sediul companiei “JustConsult” SRL. În rezultat, au fost ridicate o multitudine de acte irelevante, telefoane, precum și 15 calculatoare, utilizate de companie în activitatea sa comercială. Obiectele ridicate au fost restituite integral întrucât nu conțineau careva probe în comiterea unor infracțiuni. Nici o persoană din cadrul companiei “JustConsult” SRL nu a fost reținută și nici recunoscută în calitate de bănuit/învinuit.

Cu toate că existau suficiente motive de a considera perchezițiile din anul 2018 ca fiind ilegale, compania “JustConsult” SRL a sperat că perchezițiile efectuate la acel moment la mai multe companii specializate în domeniul cetățeniei românești, va genera curmarea infracțiunilor comise în acest domeniu.

Or, compania “JustConsult” SRL este afectată în mod considerabil de fenomenul corupției deoarece nu poate concura în mod legitim cu prestatorii de rea-credință care oferă cetățenilor servicii cu încălcarea cadrului legal.

În cadrul “JustConsult” SRL activează peste 70 angajați, care oferă asistență în tot spectrul de servicii din domeniul cetățeniei române. Compania în mod constant investește în calitatea serviciilor, instruirea personalului, securizarea datelor cu caracter personal, etc. Compania încheie contract de prestări servicii cu orice client, asumându-și obligații corelative.

Pe de altă parte, prestatorii care acordă servicii în mod ilegal și clandestin, primesc remunerații considerabile, pentru a obține diverse acte prin corupere și desigur fără asumarea unor obligații contractuale clare.

În acest sens, “JustConsult” SRL încă din anul 2015 până la momentul actual luptă în continuu cu fenomenul corupției existent în domeniul cetățeniei române. În această perioadă compania a publicat cel puțin 100 de articole, video-uri și postări prin care a atenționat cetățenii asupra ilegalităților care se comit în acest domeniu și asupra riscurilor care se supun în cazul beneficierii de diverse servicii prin corupere și trafic de influență.

Mai mult ca atât, în data de 23.10.2020 “JustConsult” SRL a depus o sesizare oficială la Direcția Națională Anticorupție din România, prin care a informat în detaliu despre modul în care se comit ilegalități de către autoritățile publice din România și prestatori la eliberarea actelor conexe cetățeniei.

”Până la momentul actual nu am primit nicio reacție de la Direcția Națională Anticorupție din România, din acest considerent nu putem plasa conținutul scrisorii pentru a nu crea impedimente unei eventuale cauze penale, aflate în proces de investigație. În acest sens, atașăm doar dovada expedierii scrisorii.

Nu cunoaștem care sunt rezultatele investigațiilor efectuate de către DNA, însă la caz sunt relevante acțiunile CNA. Or, din anul 2018 când a fost pornită cauza penală, procuratura nu a transmis în instanța de judecată nici un dosar în privința persoanelor arestate în urma perchezițiilor din 2018”, precizează compania.

Astfel, după 3 ani cu rezultate neclare, la data de 09 aprilie 2021 CNA a efectuat percheziții repetate în baza aceluiași dosar penal. Potrivit comunicatului de presă din aceiași dată, de la sediul “JustConsult” au fost ridicate mai multe probe relevante cauzei penale privind traficul de influență.

Totodată, având în vedere că, în comunicatul său, CNA a publicat imaginea foto ale „probelor relevante” ridicate, suntem nevoiți să venim cu precizările de rigoare.

Și anume, ștampila cu inscripția “Autoritatea Națională pentru Cetățenie – str. Smârdan 3, sector 3, București, România” reprezintă de fapt un facsimil, care este aplicat pe scrisorile și avizele de recepție, expediate în adresa autorității menționate. Menționăm că “JustConsult” SRL expediază mii de scrisori în adresa Autorității Naționale pentru Cetățenie din România și necesitatea facsimilului este absolut firească – pentru a nu scrie de mână de fiecare dată același text. Anexăm la prezentul comunicat un exemplu de plic și aviz pe care este aplicat facsimilul.

Cu toate că reprezentanții CNA au fost informați despre destinația facsimilului, precum și faptul că aceasta nu reprezintă o ștampilă a autorității române întrucât nu conține careva elemente de identificare a statului Român, aceasta a fost ridicată și plasată pe pagina web a CNA ca probă relevantă, cu scopul de a induce publicul în eroare, vedeți aici comunicatul CNA (https://bit.ly/3t5Vvq1).

De asemenea, CNA a ridicat și amplasat pe pagina sa web, un conspect al unui stagiar din cadrul “JustConsult” SRL în care acesta și-a făcut notițe cu privire la procedura de obținere a unor acte românești și taxele aferente. Respectivul înscris nu conține nici o informație care ar indica asupra unor ilegalități și sperăm că organul de urmărire penală va audia stagiarul în calitate de martor, pentru a oferi explicațiile necesare.

”Pentru orice persoană cu discernământ este clar că, acestea nu reprezintă probe în comiterea infracțiunii. Din acest motiv, considerăm că CNA, în mod intenționat și tendențios a publicat comunicatul din 09 aprilie 2021 cu scopul de a prejudicia imaginea și reputația profesională a “JustConsult” SRL în fața clienților săi și cu scopul de a simula “lupta cu corupția”.

Și mai grav este faptul că, angajații CNA au ridicat baza electronică a clienților “JustConsult” SRL. Or, nu este clar, care ar fi relevanța și pertinența listei tuturor clienților pentru un dosar de trafic de influență. În acest sens, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu modul în care ar putea fi folosită această bază de date, motiv din care vom depune toate eforturile ca baza de date să nu fie multiplicată (la moment dispozitivul electronic este sigilat).

Menționăm că, în urma percheziției, nici o persoană din administrația “JustConsult” SRL nu a fost reținută.

Angajații CNA au perchiziționat inclusiv domiciliul și autoturismul administratorului “JustConsult” SRL însă nu au identificat nimic. Deși CNA a informat publicul despre faptul că va decide statutul procesual al “JustConsult” SRL, organul de drept nu a recunoscut compania în calitate de bănuit, în termen de 5 zile, potrivit art. 63 alin. (11) Cod de procedură penală, or nu există nici un argument serios în acest sens.

Suntem convinși că sunt false orice date care au condus la efectuarea perchezițiilor la “JustConsult” SRL din simplul considerent că noi nu comitem infracțiuni și respectiv nici probe nu pot exista. Credem că perchezițiile în cauză au fost efectuate sub lozinca “poate vom găsi ceva”. Totodată, avem concluzia că colaboratorii CNA au fost intenționat dezinformați și duși în eroare de unele subiecte interesate ca “JustConsult” SRL să nu mai comunice în spațiul public despre infracțiunile din domeniul acte românești.

De menționat că, prin mandatul judecătoresc din 02 aprilie 2021, instanța de judecată a permis o discreție nelimitată a organului de urmărire penală în vederea ridicării probelor care de fapt se referă la întreaga activitate comercială a companiei. Această este o practică contrară jurisprudenței CEDO și care încalcă art. 8 al Convenției.

“JustConsult” SRL a contestat legalitatea efectuării perchezițiilor și va solicita restituirea obiectelor ridicate de la sediul companiei, încasarea prejudiciilor suportate în urma acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală, inclusiv la CEDO, dacă va pierde în instanțele naționale. Or, dosarul respectiv reprezintă o bâtă care este aplicată în mod constant pentru a intimida compania.

Cu titlu special, anexăm la prezentul comunicat o analiză detaliată a modului de comitere a infracțiunilor în domeniul obținerii actelor românești. Îndemnăm CNA să examineze informația respectivă și să întreprindă măsurile pentru a combate aceste grave fapte infracționale”, a precizat compania.

Informații cu referire la posibile infracțiuni în domeniul cetățeniei române și modalitățile de identificar… by Telegraph Moldova on Scribd

loading...

Comments are closed.