Precizare cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău

La ședința Consiliului Superior al Magistraturii din 23 ianuarie 2024 s-a decis specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău în materie penală și civilă. În sediile Buiucani și Ciocana, specializate în materie penală, se vor examina cauzele penale, contravenționale și cauzele ce țin de activitatea judecătorului de instrucție, iar în sediile Centru, Rîşcani și Botanica (central) se vor examina cauzele civile, de contencios administrativ și insolvabilitate. Astfel, specializarea generală a judecătorilor a rămas aceeași, la fel ca și numărul de vicepreședinți.

Hotărârea de specializare generală a instanțelor a fost luată pentru a asigura calitatea înfăptuirii actului de justiție, eficiența sistemului judecătoresc, judecarea cauzelor în termene rezonabile, distribuirea echitabilă a volumului de lucru între judecătorii din cadrul sediilor specializate. Specializarea judecătorului garantează cunoștințele și experiența necesare, precum și asigurarea rotației magistraților conform specializării. De asemenea, s-au luat în considerare solicitările mai multor judecători, rezultate prin acțiuni de chemare în judecată împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, ce au invocat un volum exagerat de lucru, număr insuficient de judecători, precum și atribuirea examinării dosarelor contravenționale și a celor de contencios administrativ.

Astfel, președinta interimară a Judecătoriei Chișinău a fost împuternicită să stabilească componența nominală a judecătorilor pe sedii în materie civilă şi penală. În conformitate cu art. 161 alin. (1) lit. b), c), f), g), h) și i) din Legea cu privire la organizarea judecătorească, sarcina specializării judecătorilor îi revine președintelui instanțelor judecătorești, care asigură specializarea și perfecționarea profesională a judecătorilor instanței.

Drept urmare, la 29 ianuarie 2024 președinta interimară a Judecătoriei Chișinău a publicat dispoziția cu privire la aprobarea componenței nominale a judecătorilor pe fiecare sediu separat din cadrul Judecătoriei Chișinău, specializate în materie civilă și penală, determinarea sediului de activitate a acestora, precum și alte aspecte organizatorice. Conform dispoziției sus-indicate, judecătorii ai căror specializare a fost modificată prin această dispoziție, din materie penală în materie civilă și invers, în vederea neadmiterii tergiversării examinării cauzelor aflate în procedura judecătorilor, ce cad sub incidența prezentului punct, își vor continua examinarea cauzelor aflate în procedură.

Consiliul constată că numărul de judecători în instanță a rămas același, iar examinarea cauzelor anterior distribuite vor fi examinate de aceiași judecători. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii și conducerea Judecătoriei Chișinău vor depune în continuare eforturi pentru asigurarea distribuirii echitabile a sarcinii de lucru și instruirea judecătorilor specializați.

Consiliul Superior al Magistraturii

Total
0
Shares
Total
0
Share