Actual

Precizarea SPIA despre șeful IP Călărași, care a fost sancționat pentru că a instalat un crucifix

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 8 octombrie curent, Serviciul protecție internă și anticorupție a MAI a inițiat anchetă de serviciu cu referire la unele acțiuni pretins ilegale admise de către șeful Inspectoratului de poliție Călărași al IGP al MAI.

În cadrul anchetei de serviciu s-a constatat că, șeful IP Călărași al IGP al MAI a folosit bunurile și resursele instituției în alte scopuri decât cele de serviciu, administrând astfel neeficient patrimoniul ce i-a fost încredințat pentru uz în activitatea de serviciu, cu antrenarea subalternilor în timpul programului de muncă și în afara acestuia, activități improprii statutului de polițist.

Potrivit art. 52 al Legii 288/2016, și pct.13 subpct.1 din Statutul disciplinar al funcționarul public cu statut special din MAI, funcționarului îi este interzis să utilizeze în interes personal sau în alte scopuri decât cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, echipamentele speciale informaționale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu ce îi este pusă la dispoziţie pentru exercitarea atribuțiilor ori la care are acces în virtutea îndeplinirii acestora.

Ca rezultat, șeful IP Călărași al IGP al MAI, a fost sancționat disciplinar cu retrogradare în funcție, fiind numit în funcția de șef al Sectorului de Poliție nr. 4 din cadrul aceluiași inspectorat.

Ordinul cu privire la sancționarea disciplinară poate fi contestat în termen de 30 de zile.

loading...

Comments are closed.