Alte știri

Precizări cu privire la desfășurarea concursului Premiul Național 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

A avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, în cadrul căreia s-au examinat scrisorile de recomandare depuse de candidați, în termenul stabilit.

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la concurs, scrisorile de recomandare au fost examinate prin prisma respectării criteriilor și cerințelor anunțate. De remarcat că au fost înaintați candidați din diverse domenii, între care știință, cultură, teatru, medicină și sport. De asemenea, a fost aprobată componența grupurilor de experți pe domenii, care vor examina dosarele concurenților.

Astfel, în următoarea etapă a concursului au fost promovați 25 candidați, care urmează să depună dosarele, cu respectarea prevederilor pct. 21 din Regulamentul cu privire la Premiul Național, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504/2018, în perioada 15-23 iulie curent, până la ora 15:00, exclusiv în format electronic, la adresa de email: cancelaria@gov.md.

Adițional, conținutul dosarului trebuie să includă o recomandare din partea unei instituții de profil, alta decât locul de muncă sau instituția de care a fost înaintat. Lucrările științifice sau publicațiile trebuie să fie prezentate, la fel, în format electronic sau sub formă de trimitere la sursa publicării, unde pot fi accesate în format electronic.

De menționat că, laureații Premiului Național ediția 2021, își vor primi distincțiile la Gala concursului ce va fi desfășurată în data de 26 august.

Anual, Guvernul decernează până la 10 Premii Naționale pentru realizări remarcabile care au îmbogățit substanțial știința, tehnologiile, cultura, arta și sportul, au contribuit la promovarea imaginii pozitive a țării pe plan internațional și care au avut un impact considerabil asupra progresului tehno-științific și social-economic, asupra culturii Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.