Precizările Serviciului Fiscal de Stat aferent cotelor utilizate pentru calcularea penalității pe parcursul anului bugetar 2024

Serviciul Fiscal de Stat informează despre noile cote utilizate începând cu 01 ianuarie 2024, la calcularea majorării de întârziere (penalității) pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale și altor plăți, pe parcursul anului bugetar de gestiune 2024.

Astfel, pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale admise la bugetul de stat și bugetele locale, majorarea de întârziere va constitui 0,0273 % per zi.

Pentru neachitarea în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorarea de întârziere constituie 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

Totodată, pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală majorarea de întârziere constituie 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

De asemenea, pentru încălcarea termenului de achitare a impozitului unic de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, față de aceștia se aplică (se calculează) majorarea de întârziere în mărimea stabilită în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat – 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

Suplimentar, informăm că, pentru sumele datorate Fondului viei și vinului, se calculează penalitate în valoare de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea termenului de plată prevăzut prin lege.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare, prin onorarea obligațiunilor față de buget în termen și în volum deplin.

Total
0
Shares
Total
0
Share