Alte știri

Prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice și libera circulație a datelor ar putea fi reglementate conform normelor UE

Pinterest LinkedIn Tumblr

În Republica Moldova urmează a fi transpuse în spațiul legislativ, Regulamentul nr.679 și Directiva nr.680 a Parlamentului European și al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Astăzi, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică s-a expus pozitiv asupra raportului la proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal.

În opinia autorilor, doar transpunerea în volum deplin a legislației comunitare sus-menționate poate să asigure Republicii Moldova recunoașterea din partea UE a calității de stat ce asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În context, ar urma și generarea unui spectru larg de beneficii social-economice adiționale țării noastre.

Printre elementele inovatoare incluse în proiect sunt următoarele: Concepte noi, cum ar fi date genetice, biometrice, creare de profiluri, grup de întreprinderi, reguli corporatiste obligatorii, servicii ale societății informaționale; Au fost dezvoltate și extinse drepturile subiecților în sensul portabilității datelor, ștergere a acestora, precum și dreptul la rectificare; A fost instituită responsabilitatea operatorului de a demonstra că subiectul datelor și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, etc.

La elaborarea proiectului în cauză au participat deputați, reprezentanți ai centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și experți internaționali.

loading...

Comments are closed.