Actualitate

PRIM: 38 de formatori, pregătiți să instruiască în acest an școlar circa 2500 de cadre didactice

Pinterest LinkedIn Tumblr

În perioada 20-26 august, în scopul implementării „Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general”, 38 de formatori vor fi pregătiți să instruiască în anul curent de studii peste 2500 de cadre didactice.

Formarea formatorilor are loc în baza programului de formare profesională realizat în 2016/2017 în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” implementat de Ministerul Educației și Cercetării și modernizat în 2021 într-o versiune online. Acesta conține 5 module.

În cadrul acestui curs de pregătire, viitorii formatori vor discuta despre așteptările și obiectivele instruirilor online, aspectele tehnice de care este important să țină cont participanții, structura fiecărui modul de învățare, metodologia livrării cursului, testele de evaluare ș.a.m.d. Totodată, formatorii vor fi pregătiți să utilizeze avansat: aplicația Google Meet pentru realizarea activităților de interacțiune sincronă cu formabilii cursului online; aplicația Google Classroom pentru coordonarea asincronă a studiului individual și a activităților practice planificate în cadrul cursului online; aplicația Google Forms pentru a dezvolta, aplica și evalua testele de evaluare planificate în cadrul cursului online și aplicația Google Calendar pentru planificarea activităților formative.

Formatorii vor primi și un ghid elaborat, la fel în cadrul proiectului, care îi va ajuta să organizeze și să desfășoare programul de predare la distanță.

Uterior, în cadrul instruirilor realizate de cei 38 de formatori, circa 10% din cadrele didactice din țară își vor dezvolta:

Competenţa de proiectare didactică, inclusiv la disciplina pe care o predă;
Competenţe manageriale și psihopedagogice de asigurare/întreținere a unui mediu educațional incluziv;
Competențe metodologice de predare-învățare-evaluare, conform cerințelor oficiale curente, inclusiv în baza Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământ general;
Competenţe manageriale și psihopedagogice de dezvoltare personală și profesională continuă;
Competență partenerială în relațiile cu familia și alți actori socio-educaționali.

Amintim că alte 10% din cadrele didactice din țară au beneficiat în 2016-2017 de un curs de formare similar, realizat în format fizic.

loading...

Comments are closed.