Actual

Prima şedinţă de lucru din acest an a Consiliului național pentru problemele veteranilor de război

Pinterest LinkedIn Tumblr

Membrii Consiliului național pentru problemele veteranilor de război s-au reunit astăzi, la Ministerul Apărării, în prima ședință de lucru din acest an.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat subiecte cu referire la realizările pentru 2020 în domeniul protecţiei sociale a veteranilor la capitolul asigurare medicală, reabilitare, alocaţii lunare, acordarea legitimaţiilor de tip nou, acţiunile planificate pentru îmbunătăţirea acesteia în anul curent, dezvoltarea documentelor de politici curriculare privind educația patriotică în învățământul general, precum şi activitatea Centrelor militar-teritoriale de pe întreg teritoriul ţării în asigurarea comunicării cu veteranii de război.

Membrii Consiliului au fost informaţi despre aprobarea Dispoziției Guvernului nr. 204-d din 31 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni ‚Memorie. Onoare. Respect’ pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2021-2023” și acțiunile necesare în vederea implementării acestora.

În cadrul şedinţei, ministrul Apărării Victor Gaiciuc, care este şi preşedintele Consiliului, a declarat că chiar de la începutul instituirii forului, au fost depuse eforturi considerabile pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă veteranii de război. „Printre cele mai importante realizări în domeniu au fost majorarea alocației lunare de stat până la 500 lei pentru veteranii de război şi văduvele celor căzuți pe câmpul de luptă, achitarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ de circa 2 milioane lei pentru peste 40 de veterani, precum și majorarea cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2021 a alocației lunare pentru invalizii a căror invaliditate este primită în timpul acțiunilor de luptă, acordarea de la 1 ianuarie curent a dreptului la asigurare medicală gratuită pentru veteranii neangajați în câmpul muncii. Aceste măsuri nu se termină aici. Eforturile noastre continuă și sunt sigur că prin multă răbdare, dar și comunicare deschisă cu veteranii și specialiștii responsabili de soluționarea problemelor acestora, vom reuși să ajungem la rezultate pozitive”, a spus ministrul Gaiciuc.

În rezultatul discuţiilor, cei prezenţi au adoptat o serie de decizii, printre care aprobarea Planului de acțiuni de educație patriotică a tinerei generații şi lansarea Proiectului Național de instalare în instituțiile de învățământ a plăcilor comemorative cu numele persoanelor din localitate care și-au pierdut viața în acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.

Totodată, centrele militar-teritoriale vor asigura funcționarea permanentă a liniei telefonice pentru comunicare cu veteranii și vor acorda suportul necesar veteranilor de război în soluţionarea problemelor acestora, în comun cu Administraţia Publică Locală şi structurile desconcentrate în teritoriu, iar Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război va continua, cu sprijinul asociaţiilor veteranilor, procesul de confirmare sau reconfirmare a statutului de veteran de război și eliberării legitimațiilor de tip nou.

Tot în cadrul şedinţei, s-a decis că Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne vor eficientiza comunicarea dintre Centrele Militare și Inspectoratele de Poliție municipale/raionale în scopul susținerii veteranilor în asigurarea drepturilor acestora la nivel local, iar Grupul de lucru educație patriotică şi cultură al Forului va examina posibilitatea pregătirii și lansării Proiectului „A doua profesie a veteranului”, care va permite veteranilor să activeze în calitate de profesori, la funcțiile vacante în instituţiile de învăţământ din ţară.

Consiliul, instituit prin hotărâre de Guvern, la 15 ianuarie 2020, are scopul de a coordona politicile de stat, programele, planurile şi acțiunile de protecție socială a veteranilor de război, precum şi de a asigura pentru această categorie de populaţie posibilităţi egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.

loading...

Comments are closed.