Alte știri

Primăria Chișinău a stabilit un șir de măsuri pentru prevenirea consecințelor ninsorilor

Pinterest LinkedIn Tumblr

Primăria municipiului Chișinău informează că autoritățile publice locale au stabilit o listă de măsuri pentru prevenirea și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului, în perioada rece a anului 2020-2021, cu implicarea preturilor de sector, a primăriilor suburbane, a regiilor municipale, a subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău, a agenților economici, gestionarilor fondului locativ și a cetățenilor, în vederea asigurării funcționării eficiente a instituțiilor și întreprinderilor din municipiul Chișinău, transmite Telegraph.md

O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban.

Conform documentului, Primăria Chișinău a stabilit sarcini clare pentru toți subiecții implicați în procesul de deszăpezire, inclusiv în caz de constatare a situațiilor excepționale, în urma ninsorilor și poleiului.

Astfel, președinții comisiilor pentru situații excepționale de sector, ai orașelor, comunelor și satelor din componența municipiului Chișinău, vor asigura pregătirea tehnicii specializate pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului, iar în cazul anunțării situațiilor excepționale, vor mobiliza organizațiile, întreprinderile, instituțiile, indiferent de forma lor de proprietate, la curățarea teritoriilor adiacente imobilelor aflate în gestiune. La necesitate, pentru aceste activități va fi solicitat și ajutorul locatarilor.

De asemenea, în responsabilitatea pretorilor de sector și a primarilor localităților suburbane va intra organizarea curățării drumurilor de acces către orașele, comunele și satele din componența municipiului, încheierea, la necesitate, a contractelor de prestări servicii cu agenții economici care dispun de tehnică specializată, pentru înlăturarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului în cartierele locative.

La rândul lor, conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de forma de proprietate și subordonare, în cazul anunțării situațiilor excepționale, vor pune la dispoziția Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău tehnică specializată și mijloace disponibile de transport. Subiecții enunțați vor organiza, de sine stătător, curățarea trotuarelor în raza a 50m, odată cu începerea ninsorilor și vor raporta autorităților despre situația privind îndeplinirea lucrărilor.

Totodată, serviciile gospodărești de pe teritoriul capitalei, cu gestiune municipală sau guvernamentală: Direcția generală locativ-comunală și amenajare, în comun cu SA „Apă-Canal Chișinău” și SA „Termoelectrica” vor asigura funcționarea eficiență a serviciilor livrate fondului locativ municipal, vor antrena tehnica din dotare pentru înlăturarea consecințelor ninsorilor în cartierele locative, își vor concentra eforturile la curățarea trotuarelor centrale, a terenurilor adiacente stațiilor de transport public și a căilor de acces din intercartiere, locuri de uz comun, platouri de acumulare a deșeurilor, intrările în scări.

Î.M. Regia „Exdrupo” va pregăti tehnica specializată pentru deszăpezirea străzilor, precum și evacuarea și depozitarea zăpezii pe terenurile identificate de autoritățile municipale. De asemenea, întreprinderea de profil va acumula rezervele necesare de material antiderapant și va asigura întreținerea drumurilor, cu menținerea lor în stare practicabilă, odată cu înregistrarea înghețurilor și a ninsorilor.

Pe de altă parte, Direcția generală sănătate și asistență socială, Direcția generală educație, tineret și sport, Direcția generală economie, comerț și turism vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea funcționării normale a obiectivelor din subordine.

În scopul facilitării exercitării obligațiunilor funcționale ale Regiei „Exdrupo”, Inspectoratul Național de Securitate Publică nu va permite staționarea neregulamentară a unităților de transport pe partea carosabilă a străzilor principale.

Mai mult, autoritățile municipale au prevăzut acțiuni și pentru prevenirea formării țurțurilor, ce prezintă pericol pentru viața și sănătatea cetățenilor. Astfel, preturile de sector, gestionarii fondului locativ și agenții economici, indiferent de forma organizatorico-juridică, vor prevedea activități de curățare a acoperișurilor imobilelor de zăpadă, în vederea prevenirii formării țurțurilor, a doborârii acestora și îngrădirii zonelor cu pericol pentru oameni.

Tânăr de 19 ani ce deținea asupra sa 52 pachețele cu droguri a fost reținut de o patrulă de carabinieri în capitală

loading...

Comments are closed.