Primăria Chișinău anunță concursuri pentru ocuparea a 31 funcții publice vacante din cadrul direcțiilor municipale

Subdiviziunile municipale de profil responsabile de protecția drepturilor copilului, precum și de domeniul economie și comerț au lansat concursuri pentru suplinirea funcțiilor publice vacante pentru 31 unități de personal.

Astfel, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului (DGPDC) anunță concurs pentru ocuparea a 15 funcții publice vacante, inclusiv o unitate pentru funcție de conducere și 14 de execuție.

Funcțiile publice pentru care se anunță concurs de angajare au fost create ca urmare a reorganizării DGPDC.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 05.08.2021. Link funcții vacante la DGPDC: https://dgpdc.md/category/functii-vacante/.

Dosarele de concurs pot fi depuse personal sau prin poștă la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14) sau prin e-mail la adresa electronică dgpdc@cmc.md, cu specificare în titlul mesajului a denumirii funcției publice vacante solicitate. Detalii la numărul de telefon: (022) 22-60-98.

De asemenea, Direcția generală economie, comerț și turism anunță concurs pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție.

Funcțiile vacante expuse la concurs sunt din cadrul subdiviziunilor subordonate: Direcția management financiar intern, Secția analiză și dezvoltare durabilă, Secția procesarea datelor și evidența activității de comerț, Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat, Secția dezvoltare turism și Secția monitorizarea executării contractelor.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 17.08.2021. Detalii privind funcțiile vacante ale DGECT pot fi vizualizat pe pagina oficială a municipalității www.chisinau.md/informații/posturi vacante.

Dosarele de concurs pot fi depuse personal sau prin poștă la sediul Direcţiei generale economie, comerţ şi turism din str. Columna 106, (bir. 20), de luni până vineri, ora 8:00-17:00, sau prin e-mail la adresa electronică smip.dgect(@cmc.md. Detalii la numărul de telefon 0(22) 22-02-48.

Total
0
Shares
Total
0
Share