Alte știri

Primăria Chișinău scoate la mezat 50 de loturi de teren din capitală

Pinterest LinkedIn Tumblr

În perioada următoare cca 50 de loturi de teren din capitală, vor fi expuse la licitație publică (superficie, dare în locațiune, vânzare/cumpărare), în condițiile legislației în vigoare. Despre aceasta a anunțat primarul Ion Ceban, informează Telegraph.md

Urmăriți-ne și pe Telegram!

În acest sens, Ceban a semnat o dispoziție prin care a fost instituit unui Grup de lucru pentru identificarea și propunerea spre valorificare prin concurs a resurselor funciare, proprietate a municipiului Chișinău.

Comisia este prezidată de viceprimarul de ramură, iar în calitate de membri sunt reprezentanți ai Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și ai Direcției asistență juridică.

Măsura vine din necesitatea folosirii raționale a terenurilor din domeniul public și privat, prin creșterea bazei impozabile, satisfacerea nevoilor sociale și stimularea investițiilor, în vederea asigurării realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău.

De asemenea, săptămânal, vor fi înaintate propuneri, pentru loturi care pot fi valorificate în termeni proximi, prin intermediul licitațiilor publice.

Ceban menționează că vrea transparență în acest domeniu și să fie tot conform legii.

loading...

Comments are closed.