Actual

Primarul Blocului ACUM din Ciorescu riscă să nu mai dețină funcții publice timp de 3 ani

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Ivan Scripnic, primarul comunei Ciorescu, mun. Chișinău, ales din partea Blocului ACUM la alegerile din octombrie 2019, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia prin abținere, exprimat prin luarea unilaterală a deciziei de semnare a unui Acord cu o rudă apropiată (sora sa), în anul 2018, cu privire la modificarea și completarea a unui contract de locațiune, prin intermediul viceprimarului.

Totodată, conform actului de constatare, emis de către inspectorul de integritate, alesul local, ar fi soluționat cereri și ar fi emis acte administrative în privința rudelor (frate, soră, nepoată și concubină), angajate în subordinea sa/sau în entități subordonate.

Pe cauza dată, ANI va sesiza Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, ca în termen de 5 zile, din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, să fie încetate raporturile de muncă ale alesului local vizat, cu aplicarea interdicției de a mai ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția/mandat de Primar, pentru o perioadă de 3 ani.

Alesul local va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit ANI, actul a fost contestat în instanța de judecată și nu este executoriu.

Scripnic Ivan Ciorescu by Telegraph Moldova on Scribd

loading...

Comments are closed.