Economie

Primele 13 companii au semnat contractele de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de ecologizare a ÎMM

Pinterest LinkedIn Tumblr

Primele 13 companii din Republica Moldova au semnat joi, 22 aprilie, contractele de finanțare nerambursabilă cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM. Acestea vor accesa până la 200 mii lei pentru implementarea acțiunilor de ecologizare a afacerilor, care constituie până la 70% din suma proiectului investițional. Semnarea contractelor a fost realizată prin intermediul semnăturii electronice în cadrul unui eveniment online.

Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, a menționat că instituția pe care o reprezintă sprijină antreprenorii din țară care vor să reducă impactul activității economice asupra mediului și să presteze servicii ecologice.

„Reducerea impactului asupra mediului a întreprinderilor și în particular a ÎMM-urilor reprezintă un factor cheie de succes în ecologizarea economiei. Îmbunătățirea performanței de mediu este de asemenea, o oportunitate de afaceri semnificativă însăși pentru IMM-uri ca furnizori importanți de bunuri și servicii.Iar, aplicarea modelelor de producție și consum durabil va contribui la eficientizarea utilizării resurselor, promovarea exporturilor și crearea noilor locuri de muncă”.

Totodată, secretarul de stat a precizat că în anul 2019 Guvernul Republicii Moldova a reiterat angajamentele și importanța sporirii procesului de decuplare a creșterii economice de degradarea mediului prin integrarea măsurilor economiei „verzi” în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei naționale, prin asocierea la proiectul regional al UE pentru țările Parteneriatului Estic–Uniunea Europeană pentru Mediu/„EU4Environment”.

Mai mult, Lilia Palii a reiterat faptul că, ecologizarea ÎMM va oferi Republicii Moldova un șir de oportunități, astfel încât să beneficieze plenar de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și să atingă obiectivele de mediu ale Agendei 2030, adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015.

Directorul ODIMM, Iulia Costin a felicitat antreprenorii care au avut curajul și perseverența de a veni cu noi abordări în managementul afacerii: „Ne bucură faptul că există un interes sporit al mediului de afaceri din Republica Moldova pentru modernizarea proceselor de producție/prestări servicii și ridicarea nivelului de competitivitate. Suportul acordat va ajuta companiile să se poziționeze pe o nouă treaptă de dezvoltare și vor servi drept modele de promovare a bunelor practici autohtone privind reducerea impactului activității economice asupra mediului”.

Suma finanțării nerambursabile oferite celor 13 afaceri prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM va constitui circa 2,1 milioane lei. Valoarea totală a investițiilor pentru implementarea acțiunilor de ecologizare asumate de aceste companii este de circa 4 milioane lei. Proiectele investiționale selectate spre finanțare țintesc adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, precum și gestionarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.

Acțiunile de ecologizare propuse de companii vizează: înlocuirea sursei de energie convențională prin instalarea panourilor fotovoltaice; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; transformarea deșeurilor organice în proteine de înaltă calitate pentru sectorul piscicol, zootehnic, gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; introducerea echipamentelor care permit reciclarea deșeurilor textile în materie primă; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul filtrării uleiurilor presate la rece și folosirea acestora în cosmetologie; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul restaurării anvelopelor și producerea pavajelor, bordurilor, etc.

Programul de Ecologizare a ÎMM a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin HG nr. 592 din 27 noiembrie 2019, cu o perioadă de pilotare de 36 de luni, fiind implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.

loading...

Comments are closed.