Procuratura s-a autosesizat pe marginea informaţiilor apărute în presă referitor la militarii din Bălţi

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere că, astăzi 01 iulie 2022, în mass-media au apărut informaţii cu referire la pretinse ilegalități admise în cadrul Brigăzii nr.1 Infanterie Motorizată din mun.Bălți, din partea superiorilor față de soldați, ce țin de condițiile și modul în care sunt tratați, inclusiv supunerea unor violențe și tratamente degradante, informăm că, Procuratura mun.Bălți s-a autosesizat pe acest fapt şi a inițiat o investigaţie penală în acest sens.

La moment, procurorii administrează probatoriul necesar în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului sesizat.

Despre acțiunile relevante întreprinse și soluția emisă pe acest caz, vom informa suplimentar opinia publică.

Concomitent, informăm că, Procuratura mun. Bălţi a intervenit cu investigaţii pe fiecare caz sesizat, prin care se invocau pretinse fapte ilegale admise în cadrul unităţii militare enunțate mai sus.

În acest context, precizăm că, Procuratura mun.Bălți, a investigat recent un caz de maltratare a doi militari în termen din aceiaşi unitate militară indicată supra.

Așadar, în baza declaraţiilor date de cei doi militari în termen, care au calitatea de victime, la 03 iunie 2022, procurorii de la Bălţi, s-au autosesizat şi au pornit o urmărire penală pe faptul actelor de violenţă săvârșite asupra militarilor (infracţiune prevăzută de art.368 din Codul penal) de către unul dintre superiorii lor, în perioada noiembrie 2021-februarie 2022. Prezenta cauză penală, la moment se află în proces de investigaţie, nefiind emisă încă o soluţie pe caz.

Precizăm că, anterior constatării acestui caz, cei doi militari au fost investigaţi pe faptul dezertării din unitatea militară. Însă pe parcursul investigațiilor, procurorii au constatat că, cei doi militari au părăsit unitatea militară din motivul supunerii acestora unor violențe și tratamente degradante din partea superiorilor. Aferent, acestui caz, procurorii la 18 mai 2022 au refuzat să pornească urmărirea penală în privinţa celor doi militari vizaţi, din motivul că nu s-a constatat faptul săvârşirii infracţiunii de dezertare, prevăzută de art.371 din Codul penal.

Un alt caz investigat de procurorii de la Bălţi, ţine de o sesizare anonimă, parvenită la 14 decembrie 2021 prin intermediul Procuraturii Generale, în care se invoca acțiuni pretins ilicite de hărțuire sexuală, admise față de petiționară din partea unui superior.

Prin urmare, în cadrul măsurilor întreprinse de către procurorii de caz, au fost audiate persoanele de gen feminin, care activează în cadrul Brigăzii nr.1 Infanterie Motorizată din mun.Bălți, au fost distribuite chestionare anonime în vederea obținerii informațiilor de supunere a acestora unor abuzuri sexuale sau de alt gen, au fost lăsate pentru contact telefoane de încredere de la Procuratura mun.Bălți și Procuratura Generală, fiind totodată sesizat Ministerul Apărării, care la rândul său a demarat o anchetă internă. În rezultatul investigaţiilor efectuate, alegaţiile invocate în adresare nu și-a găsit confirmare, iar verificările pe caz au fost finalizate la 13 ianuarie 2022. Totodată, s-a stabilit, că numele celei care a scris plângerea anonimă, a fost inventat.

În această ordine de idei, reiterăm că, actele de tortură, tratament inuman și degradant, rămân a fi permanent în vizorul Procuraturii, respectiv fiecare caz sesizat va fi investigat cu toată diligența necesară, complet, obiectiv și sub toate aspectele, cu intervenirea cu actele de reacționare care se impun potrivit legislației.

Total
0
Shares
Total
0
Share