Politic

Programul „Armata Profesională” propus pentru consultare publică

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Apărării propune spre consultare publică proiectul Programului „Armata Profesională 2018 — 2021”. Documentul a fost plasat pe pagina web a miniserului pentru a fi consultat de autoritățile publice centrale, locale, instituțiile, precum și cetățenii Republicii Moldova.

Programul are drept scop identificarea domeniilor de dezvoltare ale Armatei Naţionale şi prioritizarea acestora în funcţie de resursele alocate. La realizarea prezentului Program s-au luat în calcul riscurileși amenințările la adresa securității statului, alocările bugetare şi resursele adiţionale aflate la dispoziţie. Împlementarea va fi efectuată etapizat, pe parcursul anilor 2018-2021, iar procesul va aborda, prioritar, cele mai stringente probleme ce afectează activitatea Armatei şi condiţiile de executare a serviciului de către militari.

Programul se înscrie în eforturile Guvernului Republicii Moldova de consolidare, dezvoltare şi transformare a Armatei Naţionale într-un angajator atractiv pentru militari şi civili. Acest program vine în sprijinul procesului de planificare strategică, stipulat în proiectele Strategiei naţionale de apărare şi Strategiei militare.

Programul de profesionalizare a Armatei Naţionale presupune înlocuirea militarilor în termen cu militari prin contract precum și transformări profunde la nivelul organizării, dotării cu echipament, armament şi tehnică de luptă moderne, instruirii şi activităţii instituţiei de apărare. De asemenea, profesionalizarea are ca obiectiv intensificarea relaţiilor şi nivelului de comunicare dintre armată şi societate — clasa politică, societatea civilă, instituţiile statului — sporind implicarea şi prezenţa acesteia în diverse compartimente ale vieţii sociale.

Asigurarea financiară a implementării Programului se va efectua din contul bugetului de stat, inclusiv prin intermediul programelor şi proiectelor comune dezvoltate cu partenerii externi.

Documentul propus spre consultare poate fi găsit aici: http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=169&submenuheader=0

loading...

Comments are closed.