Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023 – 2026, va fi înaintat în Parlament

PROIECTUL de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023 – 2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia va fi examinat în plenul Parlamentului. Documentul a fost discutat la ședința de astăzi a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Proiectele Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023 – 2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru din care au făcut parte atât reprezentanți ai societății civile, cât și ai unor instituții publice și autorități naționale. Acestea au fost elaborate cu scopul de a implementa politici publice coerente în domeniul mass-media, care să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituțional la informație și în consolidarea unei societăți democratice.

Această inițiativă legislativă are drept obiectiv crearea unui cadru normativ eficient de reglementare a activității mass-mediei, precum și crearea unui cadru juridico-economic care să asigure gestionarea acestui domeniu în condițiile economiei de piață și a concurenței loiale.

Totodată, Planul de acțiuni privind implementarea Programului include un set de măsuri care sunt necesare pentru asigurarea unui cadru propice dezvoltării sustenabile a mass-mediei din Republica Moldova pe principii democratice și europene. Fiecare entitate responsabilă va identifica și va planifica fondurile financiare necesare realizări Planului de acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de partenerii de dezvoltare.

Autorii proiectului de hotărâre sunt un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare PAS. Proiectul a fost elaborat pentru a realiza prevederile Legii nr. 67/2018, prin care a fost aprobată Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova.

Total
0
Shares
Total
0
Share