Progresele cooperării RM-UE în domeniile educație, știință, tehnologii, societate informațională, audiovizual, cultură, tineret și sport, raportate Comisiei Europene

Evoluțiile recente ale cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe dimensiunea dezvoltării politicilor în domeniile educație, știință și tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, cultură, tineret și sport, au fost prezentate în cadrul celei de-a VI-a reuniune a Sub-comitetului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

La eveniment au participat reprezentanți ai MECC, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Academiei de Științe a Moldovei, Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare. Din partea Comisiei Europene, discuția a fost facilitată de Serviciul European de Asistență Externă cu participarea reprezentanților Delegației UE în Republica Moldova.

În cadrul ședinței MECC a raportat către Comisia Europeană rezultatele de progres în implementarea Acordului de Asociere și Agendei de Asociere, privind dezvoltarea politicilor în domeniile educației, științei și tehnologii, după ultima ședința a Sub-comitetului, care a avut loc în luna iulie 2020.

Principalele subiecte abordate au vizat aspecte privind: elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea educației „EDUCAȚIE 2030” și a Programului de implementare a Strategiei pentru anii 2021-2025, reforma învățământului Profesional tehnic și Superior în Republica Moldova, punerea în aplicare a angajamentelor din Acordul de Asociere, stadiul actual al implementării strategiei învățământului profesional tehnic, participarea Republicii Moldova în cadrul programului Erasmus+, implementarea programului Europa Creativă, evoluțiile sectorului audio-vizualului, informațiile de progres pe segmentul domeniilor cercetării și inovării, actualizarea noii legi cu privire la dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, actualizarea foii de parcurs naționale privind integrarea în Spațiul European de Cercetare, precum și cele mai recente evoluții în politica TIC a UE și Moldova.

Reprezentanții Comisiei Europene au apreciat rezultatele de progres înregistrate la nivel național în domeniile – Știință și tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audio-vizualului, educație, instruire și tineret, cultură și sport și au subliniat necesitatea valorificării depline a oportunităților oferire de către Uniunea Europeană în vederea implementării cât mai eficiente a prevederilor Acordului de Asociere.

Total
0
Shares
Total
0
Share