Alte știri

Proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, aprobat de Guvern

Pinterest LinkedIn Tumblr

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, care urmează să fie remisă Parlamentului pentru examinare și adoptare.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, proiectul de lege conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice: „Întreprinderea măsurilor complexe care rezultă din situația creată și care sunt direcționate spre susținerea mai multor domenii economice afectate continuă a fi o prioritate pentru Guvern. În acest sens, proiectul de lege conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice. ”.

Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri, și cuprind, în principal, următoarele:

 • Măsuri de diminuare a circulației numerarului în economia națională;
 • Uniformizarea cotelor impozitului pe venit;
 • Majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreținute cu 50%;
 • Reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției;
 • Extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;
 • Neimpozitarea cu impozitul pe venit la cota de 4% a veniturilor din granturi neimpozabile;
 • Eliminarea impozitării dividendelor distribuite în folosul persoanelor juridice;
 • Aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obținute de persoanele fizice;
 • Modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară;
 • Reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA;
 • Permiterea la deducere a sumei TVA aferentă mărfurilor procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost distruse ca urmare a calamităților naturale;
 • Extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producători agricoli afectați de calamitățile naturale, în limita cuantumului impozitelor salariale achitate:
 • Acordarea dreptului la restituirea de TVA în cazul modernizării mijloacelor fixe;
 • Asigurarea concurenței loiale prin revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, prin micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro, începînd cu 1 mai 2021 pentru procurările de pe platformele de comerț online;
 • Stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021 – 2023, astfel fiind propusă creșterea anuală la produsele din tutun cu 15%, băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%;
 • Stabilirea accizelor pentru mijloacele de transport, reieșind din eliminarea prohibițiilor la importul acestora;
 • Diminuarea pragurilor valorice a contrabandei ce cade sub incidența legislației penale.
 • Instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități; Suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 mil. lei
 • Instituirea mecanismului de subvenționare a agenților economici ce colectează, reciclează și valorifică ambalajele.

Suplimentar, menționăm că proiectul de lege conține propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale prin:

 • Anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare;
 • Acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare;
 • Acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

De asemenea, proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorarea sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%, alte ajustări ale prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și alte acte normative, pentru remedierea problemelor identificate la implementarea legii nominalizate.

Proiectul de lege a fost consultat cu autoritățile publice și asociațiile de business, fiind recepționate și examinate peste 300 de propuneri. Totodată, au fost organizate mai multe ședințe cu mediul de afaceri și cu alte părți interesate în cadrul cărora au fost discutate prevederile proiectului de lege și propunerile acestora la legislația fiscală și vamală. De asemenea, proiectul de lege a fost discutat în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și pe platforma Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

loading...

Comments are closed.