Politic

Proiectul noului cod electoral a ajuns la Parlament

Pinterest LinkedIn Tumblr

Proiectul noului Cod electoral al Republicii Moldova a fost înregistrat în Parlament sub nr.288 din 13 iulie 2022 și urmează a fi examinat în fond.

Propunerile acceptate de deputați și înregistrate oficial sub forma unui proiect de lege au fost elaborate inițial de Comisia Electorală Centrală. Proiectul are drept scop perfecționarea cadrului legislativ electoral și celui conex în conformitate cu recomandările și avizele Curții Constituționale, Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR înaintate pe parcursul anilor 2014-2021. Proiectul noului Cod electoral cuprinde 7 titluri și 15 capitole.

Reamintim că în procesul de elaborare a propunerilor de modificare a Codului electoral au participat reprezentanți ai tuturor părților interesate: partide politice parlamentare și extraparlamentare, parteneri internaționali, mass-media, societatea civilă, foști membri ai organelor electorale inferioare. La discuțiile și evenimentele publice organizate de CEC în parteneriat cu societatea civilă au participat peste 540 de persoane. În procesul acestor discuții Comisia a recepționat peste 400 de propuneri formulate de părțile interesate. Informații în acest sens, precum și sinteza exhaustivă, se regăsesc pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparență decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția[1] nr. 1 (anul 2022).

loading...

Comments are closed.