Proiectul politicii bugetar-fiscale pe anul 2024 a fost aprobat de către Legislativ în prima lectură

Proiectul de lege pentru modificarea mai multor acte legislative care fac parte din politica bugetar-fiscală pentru anul 2024 a fost votat în prima lectură, în cadrul ședinței plenare de astăzi. Obiectivele politicii bugetar-fiscale rezidă în crearea unui sistem fiscal armonizat, echitabil, eficient și simplu, care să asigure mobilizarea resurselor bugetare necesare pentru finanțarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, notează autorii.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a apreciat că politica a fost prezentată atât de devreme în calendarul bugetar, oferind mediului de afaceri și angajatorilor o predictibilitate în desfășurarea activității. Totodată, acest fapt permite dezbaterea publică plenară a proiectului de lege cu toți actorii interesați, până la adoptare în lectură finală.

Proiectul conține instrumente fiscale de atragere și menținere a forței de muncă calificate; revizuirea mecanismelor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor în vederea simplificării și clarificării cadrului legislativ, premise pentru descurajarea fenomenului „salariului în plic”, măsuri de îmbunătățire a administrării fiscale etc. Totodată, alte măsuri de politică bugetară au menirea de a concretiza situațiile ambigue existente în legislația bugetar-fiscală și a aduce mai multă claritate asupra înțelegerii și aplicării acesteia. De asemenea, proiectul urmărește continuarea procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, prioritar, în partea ce ține de TVA și accize.

Printre măsurile concrete se regăsește extinderea spectrului de stimulente fiscale și revizuirea categoriilor de cheltuieli suportate de către angajator în favoarea angajaților, permise spre deducere în scopuri fiscale. Acest fapt va permite menținerea forței de muncă calificate, atragerea de noi specialiști, diversificarea pachetului social oferit angajaților.

Proiectul propune extinderea categoriilor de deduceri pentru persoanele fizice la stabilirea obligațiilor aferente impozitului pe venit cu cheltuieli aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală sau pentru contractarea serviciilor medicale, cheltuieli aferente primei în baza contractului de asigurare de viață. De asemenea, persoanele fizice vor putea deduce plățile la dobânzile aferente creditelor ipotecare, în limita valorii unui salariu mediu pe economie.

De asemenea, documentul prevede uniformizarea cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice, reținute pentru veniturile investiționale și financiare, prin stabilirea acestora la 6%. Măsura dată are drept scop stimularea investirii economiilor acumulate de persoanele fizice, prin intermediul aplicării unui regim unic asupra tuturor veniturilor menționate.

Totodată, documentul prevede menținerea regulii de a stabili ratele accizelor pentru o perioadă de 3 ani pentru a asigura realizarea principiului predictibilității pentru mediul de afaceri, dar și pentru a avea o prognoză clară a veniturilor bugetare. Astfel, se preconizează că taxa pe produsele accizabile, inclusiv tutunul, cidrul, unele produse petroliere, va crește cu 7% anual în următorii trei ani, cu excepția unor categorii de produse, cum ar fi gazul lichefiat, păcura, berea sau alcoolul.

Pentru a respecta angajamentele de armonizare a legislației fiscale și vamale, se modifică regimul fiscal aplicat autoturismelor, prin impozitarea acestora cu TVA pe principii generale, începând din 1 ianuarie 2025, cu micșorarea treptată a cotei de acciză.

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2024 urmează a fi votat și în lectura a doua.

Total
0
Shares
Total
0
Share