Proiectul privind instituirea cenzurii a fost examinat la Parlament

Maia Sandu, președinte
 

În Republica Moldova va fi instituit Centrul pentru cenzură, numit Centrul Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va propune plenului Parlamentului dezbaterea proiectului de lege de creare a respectivei entități, inițitivă legislativă a Maiei Sandu.

Centrul pentru cenzură va avea misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine, care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. Instituția va implementa măsurile ce se impun pentru a asigura securitatea spațiului informațional și pentru a crește gradul de reziliență a societății în fața amenințărilor.

Măsurile realizate de Centru, în raport cu alte autorități și mediul privat, vor avea caracter de recomandare. Centrul va avea dreptul să înainteze autorităților publice propuneri de modificare a cadrului normativ, dar și să sesizeze organele de drept în cazul depistării încălcărilor legislației naționale în domeniu.

Centrul va fi condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea Președintelui Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Candidatura directorului va fi selectată în urma unui concurs public organizat de Președintele țării. Directorul va fi asistat de un adjunct, numit în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea directorului Centrului. Totodată, în cadrul Centrului va fi constituit un Consiliu, constituit din 11 membri, desemnați de autoritățile publice și societatea civilă, care va evalua activitatea instituției.

Parlamentul, prin intermediul comisiilor parlamentare de profil, va exercita controlul parlamentar asupra activității Centrului.

Proiectul de lege urmează a fi examinat în ședința plenară a Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share