Social

Promo-LEX: Rusia condamnată din nou pentru violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, 2 iulie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a publicat trei hotărâri prin care a stabilit violarea Convenției Europene în privința a opt reclamanți din regiunea transnistreană a R.Moldova, inclusiv din zona de securitate. Aceste cauze au fost reprezentate în fața Înaltei Curți de la Strasbourg de avocații Asociației Promo-LEX și se referă la violarea dreptului la proprietate, încălcarea dreptului la un proces echitabil, precum și detenția reclamanților în condiții inumane.

Violările respective au avut loc în perioada anilor 2006-2010, în regiunea transnistreană a R.Moldova, inclusiv în zona de securitate (s.Varnița, r. Anenii Noi și s.Corjova, r. Dubăsari).

În cauza Antonov și alții v. Republica Moldova și Rusia (Cauza nr. 315/10), Curtea a constatat violarea articolelor 3, 5, 8 și 13 a Convenției, ca urmare a detenției celor trei reclamanți în penitenciarele din regiune, dispunând achitarea prejudiciilor morale în sumă de câte 9750 Euro și 1500 Euro pentru costuri și cheltuieli. În cauza Panteleiciuc v. Republica Moldova și Rusia (Cauza nr. 57468/08), Curtea a constatat violarea articolelor 3 și art. 6 a Convenției, ca urmare a privării reclamantului de libertate în s. Varnița, dispunând achitarea prejudiciilor morale în sumă de 7800 Euro și 1500 Euro pentru costuri și cheltuieli. Iar în cauza Besleaga v. Republica Moldova și Rusia (Cauza nr. 48108/07), Curtea a constatat violarea articolelor 3, 5, 6, 10 și 13 a Convenției, ca urmare a privării reclamantului de libertate în s. Varnița, dispunând achitarea prejudiciilor morale în sumă de 9750 Euro și 1500 Euro pentru costuri și cheltuieli.

În total, Federația Rusă a fost obligată să achite suma de 80550 Euro în urma celor trei decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Până la momentul de față, începând cu 2004 au fost pronunțate 25 hotărâri de CtEDO pe cauzele transnistrene, cu privire la 39 de cauze. Numărul reclamanților ajunge la 1873, dintre care 3 persoane juridice.

Suma prejudiciilor care a fost dispusă de CtEDO se ridică la 5.206.659 Euro, dintre care Federația Rusă urmează să achite  4.997.359 Euro, iar Republica Moldova suma de 209.300 Euro. Din sumele dispuse pentru achitare, Federația Rusă a achitat numai 769.320 Euro, iar Republica Moldova 205.300 Euro.

Detalii cu privire la expunerea faptelor pot fi consultate pe site-ul CtEDO – aici.

loading...

Comments are closed.