Alte știri

Promovarea digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii, abordată în cadrul unui webinar OECD-Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Promovarea digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) în Republica Moldova a fost discutată, astăzi, cu factori de decizie și experți din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și din țările partenere ale Europei de Est, în cadrul unui webinar cu genericul „Reconstruirea sectorului ÎMM – promovarea digitalizării ÎMM în Republica Moldova”.

Discuțiile au fost desfășurate în două paneluri tematice și au vizat analiza priorităților de politici și a modalităților prin care autoritățile din RM pot ajuta întreprinderile mici și mijlocii în recuperarea post-COVID, astfel încât acestea să devină mai rezistente și mai bine pregătite pentru viitor, cu accente pe digitalizarea ÎMM-lor și pe consolidarea infrastructurii de sprijin regional.

Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, prezentă la eveniment, a afirmat în discursul său că șocul cauzat de pandemia COVID-19 a demonstrat că infrastructura digitală are un rol economic crucial și, în acest sens, digitalizarea proceselor economice este un subiect de o importanță majoră pentru supraviețuirea și modernizarea sectorului ÎMM.

„Criza pandemică din ultimul an a afectat mediul de afaceri din țară și a impus limitări în desfășurarea afacerilor. Din aceste considerente, s-a accentuat necesitatea identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale pentru producătorii de bunuri și furnizorii de servicii din Republica Moldova”, a precizat Lilia Palii.

Totodată, secretarul general a menționat că Guvernul RM apreciază importanța transformării digitale a economiei în condițiile crizei pandemice și a funcționării unui buget de stat auster, fapt pentru care a venit cu proiecte concrete pentru a sprijini digitalizarea ÎMM-urilor, concomitent cu elaborarea unui pachet ambițios de înlăturare a barierelor legislative și administrative pentru facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern-Business-Consumator.

În același context, Lilia Palii a făcut referință la mai multe acțiuni de susținere a digitalizării pe diverse verticale economice, printre care ”Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovarea comerțului electronic”, ”Instrumentul de susținere privind digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii” și proiectul adițional al acestuia, Programul de susținere a digitalizării ÎMM-lor, care urmează a fi propus spre aprobare Guvernului, subliniind că Republica Moldova dispune de baza tehnologică necesară pentru avansarea agendei de transformare digitală a economiei.

Referitor la politicile pe termen mediu și lung, secretarul general a declarat că MEI este în proces de definitivare a Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală (SEIDD 2030), la elaborarea căreia s-a ținut cont de ultimele evoluții ale situației economice și sociale la nivel local, regional și global, în special în contextul pandemiei de COVID-19 și care își propune intervenții în ceea ce ține de stimularea transferului tehnologic, inovării și digitalizării, precum și sporirea accesibilității, calității și fiabilității serviciilor digitale.

La finalul întrunirii, Lilia Palii a exprimat gratitudine OECD pentru cadrul de cooperare de lungă durată și, în mod particular, pentru susținerea dezvoltării sectorului ÎMM, fortificarea capacităților instituțiilor publice din RM, pentru elaborarea de politici și ralierea la principiile Small Business Act for Europe, apreciind în context inițiativa OECD pentru organizarea acestui eveniment tematic dedicat Republicii Moldova și menționând că crearea unui ecosistem digital competitiv, bazat pe bunele practici europene, este important pentru RM în această perioadă de recuperare post-COVID pentru trasarea unor direcții de politici pe termen lung.

loading...

Comments are closed.