Alte știri

Proprietarii de apartamente din capitală pot solicita încheierea directă a contractelor cu „Apă-Canal Chișinău”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Furnizorul de apă din capitală, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, a inițiat procesul de încheiere a contractelor directe cu proprietarii de apartamente. Astfel, locuitorii orașului pot solicita contractarea directă a serviciului de apă și canalizare.

E de menționat că pe parcursul anului 2020 au fost depuse 3880 de cereri privind încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, au fost încheiate contracte directe cu 2358 proprietari de apartamente din 55 de blocuri locative.

Cererile depuse de solicitanți vor fie examinate de către operator, iar după îndeplinirea cumulativă a cerințelor legale, vor fi încheiate contracte directe.

Fiecare proprietar de apartament în parte, precum și administratorii blocurilor de locuințe, urmează să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directe de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu prezentarea acestora la sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, din str. Albișoara, 38, program de lucru: luni-joi, 08:00-17:00, vineri 08:00-15:45. Telefon de contact: (022) 256-990.

Dosarul va conține: cerere-tip, cu anexarea copiei actului de identitate, copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv, informația precontractuală la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

E de menționat că, conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare sunt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate și a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului.

În cazul în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente și a tarifelor aprobate.

loading...

Comments are closed.