Social

Raionul Fălești: 40 de familii vor beneficia de locuinţe sociale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca a precizat astăzi că noile locuinţe vor fi edificate în baza unui bloc, aflat în reconstrucție, care are parter și două nivele, şi care este nefuncțional de mai mult de 5 de ani. În procesul de reconstrucție va fi demontat acoperișul, se va mai construi încă un nivel și va fi schimbată destinația construcției existente, din cămin în apartamente.

Proiectul este realizat cu susținerea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Costul total al proiectului din raionul Fălești constituie circa 970 mii euro. Precizăm că în Republica Moldova locuinţele sociale sunt construite cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în cadrul unui proiect de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II.

Beneficiarii sunt selectați la nivel local de către o comisie instituită în acest scop. care examinează cererile depuse de solicitanți. Comisia verifică legalitatea actelor confirmative și urmărește dacă solicitanții întrunesc condițiile conform criteriilor de selectare din Regulamentul.

Apartamentele vor fi distribuite în locațiune tinerilor specialişti din raion, inclusiv familiilor cu mulţi copii, persoanelor cu dizabilități care nu au o locuinţă sau nu dispun de venituri proprii pentru a-și achiziționa o locuinţă.

 

loading...

Write A Comment